Working Women's News
From Around the World

Updated: Thursday 18 April 2024, 04:08:46
Deutsch English Español Français עִבְרִית Italiano Norsk Português Русский

Norge Likestillingspolitiske utfordringer kan løses med fagbevegelsen på laget [Unio] 2024-03-11

Norge Hvor mye mer tjener menn enn kvinner i ditt yrke? [Fri fagbevegelse] 2024-03-10

Norge Kvinneyrker er de nye sliterne [Dagsavisen] 2024-03-08

Norge Kvinner er flinkest til å spare til pensjon - likevel får mennene mer [NRK Rogaland] 2024-03-08

Norge Kvinner jobber seg i senk: Har høyere sjukefravær og blir oftere uføre [Fri fagbevegelse] 2024-03-08

Want to add news to this page?
Sign up to become a volunteer LabourStart correspondent - click here.

Norge Tar grep i anleggsbransjen: Kan gjere at det blir tryggare for jenter [NRK Møre og Romsdal] 2024-03-07

Norge / Global Regjeringen foreslår å ratifisere ILO-konvensjon 190 om vold og trakassering [Unio] 2023-03-09

Norge Kjønnsmarkerte titler forsvinner. Jordmor består [NRK Innlandet] 2023-03-08

Norge Unio-lederen ut mot kjønnsnøytralitet [Dagsavisen] 2023-03-08

USA Vil styrke kvinners deltagelse i amerikansk arbeidsliv [Fri fagbevegelse] 2023-03-08

Links for more news about working women:
ITUC Women / International Domestic Workers Federation / ILO Gender Equality
Suggestions for more links? Email us!

Norge Kvinnene tar over toppvervene i LO [Fri fagbevegelse] 2023-03-08

Belarus Kvinnemåned: Vi hedrer Lizaveta Merliak [LO] 2023-03-08

Norge Over halvparten av ansatte i helsevesenet har opplevd vold på jobb [NRK Nordland] 2023-03-08

Norge Skjerpede krav til likestilling lite merkbart på mange arbeidsplasser [arbeidslivet.no] 2023-03-07

Norge Lønnsgapet øker mellom kvinner og menn [Dagsavisen/NTB] 2021-03-08

Global 8 mars og fagbevegelsen verden rundt [LO] 2021-03-08