Working Women's News
From Around the World

Updated: Thursday 18 April 2024, 03:20:57
Deutsch English Español Français עִבְרִית Italiano Norsk Português Русский

Israel לעשות שינוי תודעתי שיעזור לנשים להתגבר על הפחד [https://www.histadrut.org.il] 2021-10-28

Algeria נאבקים למען דמוקרטיה וצדק [דבר] ActNOW! 2021-02-12

Israel אלימות נגד נשים - בשעה 12:00 העבודה עצרה לעשר דקות [דבר] 2021-02-11

Israel המורים לקראת סכסוך עבודה; ח'כ עודה: בי'ס אינו בייביסיטר בעת שההורים בעבודה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-08-11

Israel המטפלות הסיעודיות יפגינו מול הכנסת: דורשות הסכם קיבוצי להסדרת תנאי עבודה ושכר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-08-11

Want to add news to this page?
Sign up to become a volunteer LabourStart correspondent - click here.

Israel שיעור הנשים שעבודתן הופסקה במהלך משבר הקורונה גבוה משיעור הגברים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-08-11

Israel העובדים הסוציאליים פתחו בשביתה ללא הגבלת זמן: אלפים הפגינו בכיכר הבימה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Israel יו'ר הוועדה לזכויות הילד: הערכה למאבק העובדים הסוציאליים שפתחו בשביתה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Israel העובדים הסוציאליים פותחים בשביתה ללא הגבלת זמן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Israel העוס'ים הפגינו בעשרות צמתים ברחבי הארץ [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Links for more news about working women:
ITUC Women / International Domestic Workers Federation / ILO Gender Equality
Suggestions for more links? Email us!

Israel מאהל מחאה ליד ביתו של שר האוצר: איגוד העובדים הסוציאליים מחריף את השביתה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Israel מאות עו'סים הפגינו ליד ביתו של שר האוצר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Israel על התאגדות עובדים בעת הקורונה: פודקאסט נוסף של חד'ש עולה לרשת [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Israel שביתת העובדים הסוציאליים: ח'כ כסיף קרא לאוצר לפתוח מייד במו'מ [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-07-10

Israel עובדי מוסדות חינוך ותרבות של עיריית ת'א-יפו מתאגדים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-05-16

Israel הפגנות של עובדות המשפחתונים ברחבי הארץ [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-05-16

Israel מאבק מטפלות המשפחתונים שבפיקוח המדינה נשא פרי: יקבלו מענקים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-05-16

Israel פורום קהלת – זרוע הימין נגד המורים וארגוני עובדי ההוראה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-05-16

Israel שביתת מחאה של האחיות בעקבות תקיפת אחות בבי'ח באר יעקב [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-05-16

Israel בעקבות המחאות ולקראת דיון בבג'ץ: בוטל ההיתר להוציא לחל'ת עובדות בהיריון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-04-19

Israel ח'כ תומא-סלימאן דורשת לבטל תקנות לשעת חירום שמאפשרות להוציא לחל'ת עובדות בהיריון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-04-19

Israel חרדים, אימהות עובדות, ערבים: העבודה מרחוק מרחיבה פערים בשוק העבודה [דבר ראשון] 2020-04-19

Global / Morocco דו'ח: נשים חשופות לפגיעה קשה יותר ממשבר הקורונה, איגודים יכולים לפעול להגנתן [דבר ראשון] 2020-04-19

Israel / Global נפתחה קבוצה קריאה מקוונת על מגדר, מעמד ומאבקים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-04-05

Israel תקנות החירום החדשות: העובדים הסוציאליים דורשים להגדירם כחיוניים למשק [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-04-05

Israel אינן חברות בהסתדרות המורים: אלפי מורות חרדיות הוצאו לחופשה ללא תשלום [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-21

Israel הסתדרות האחיות שוב דורשת מיגון ראוי לצוותים הרפואיים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-21

Israel בעקבות פניות האיגוד וחד'ש: הממשלה החליטה שהעובדים הסוציאליים יוגדרו כחיוניים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-21

Israel הישג להסתדרות המורים: שכר חודש מרץ וחופשת פסח ישולם במלואו; גם המרצים יקבלו את שכרם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-21

Israel ח'כ ג'בארין בפנייה לשרי האוצר והחינוך: שלמו שכר מלא למורים ולגננות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-21

Israel 4,000 מטפלות משפחתונים ללא פרנסה; ח'כ תומא-סלימאן: הן עובדות הוראה וזכאיות לתמיכה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-21

Israel 452 אלף עובדים נרשמו בשירות התעסוקה; גמלאים-שכירים לא מקבלים דמי אבטלה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-21

Israel / Global אירועי יום האישה בת'א: מנהיגות מאבקי עובדים ופעילות למען נשים חסרות מעמד [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-14

Israel בעקבות הרפורמה בחינוך המיוחד: הסתדרות המח'ר הכריזה על סכסוך עבודה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-14

Israel הסתדרות האחיות דורשת לפרסם הנחיות ברורות למיגון הצוותים הרפואיים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-14

Global / Latin America יום האישה הבינלאומי: מיליוני נשים זועמות יצאו לרחובות מעיראק ועד צ'ילה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-14

Israel יום האישה: מחקר ראשון על פעילותן של הקומוניסטיות בישראל בשנות ה-50 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-14

Israel קורונה: הסתדרות המורים תכריז על סכסוך עבודה בגלל החרגת הגננות מהנחיית הממשלה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-14

Israel / China ח'כ עודה: פניתי לוועדת הכספים כדי לקדם פיצוי כספי לעסקים שנפגעו מהקורונה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-06

Israel יום האשה הבינלאומי: נשים בין משבר הטיפול לכלכלת החלטורה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-06

Israel יום האשה הבינלאומי: עת לסולידריות נשים ולפעולה משותפת [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-06

Global / USA יום האשה: ננסי פרייזר סבורה שהפמיניזם הפך לעוזרת בית של הקפיטליזם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-06

Global / Spain יום האשה: תנועות פמיניסטיות, איגודים מקצועיים ומפלגות שמאל בעולם למען שביתת נשים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-06

Israel לקראת יום האישה: אגודת הסטודנטים באוניברסיטת ת'א תתמוך בעובדות הקבלן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-06

Israel / Philippines רשות ההגירה רוצה לגרשן: עובדת פיליפינית ושתי בנותיה הישראליות שוחררו מהכלא [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-03-06

Israel / Africa המוקד לפליטים ומהגרים: רשות ההגירה פועלת בעיקר כדי לעצור עובדים ומשפותיהם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel הפגנה באוניברסיטת בן גוריון בדרישה לעסקה ישירה של עובדות הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel חברות קבלן זה פשע מאורגן: באוניברסיטת בן גוריון הפגינו למען זכויות עובדות הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel / Philippines נתניהו חתם על תקנות המחריגות עובדי סיעוד מתשלום שכר מוגדל ביום הבחירות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel / Uganda נתניהו לאוגנדה: דורשים שיפעל לשחרורה של עצירה פוליטית המלמדת באוניברסיטה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel תקפו עו'סית בתל השומר: האוצר טרם העביר את התקציב להקמת מטה אבטחה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel 'בגלל קיפאון הבחירות': מאיימים לפטר עשרות עובדות חרדיות בעיר אלעד [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-01-17

Israel דיון באוניברסיטת ת'א על המשך המאבק להעסקה ישירה בהשתתפות ח'כ תומא-סלימאן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-12-14

Israel 2020 ברוכה הבאה, אך רוב הסיכויים שגם השנה את תקחי את הילדים מהגן [דבר ראשון] 2019-12-14

Israel הפגנות באוניברסיטאות למען העסקתן הישירה של עובדות הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Israel הפגנות בקמפוסים: סנאט העברית אישר ברוב גדול העסקה ישירה של עובדי הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Israel / Philippines לאחר הפגנה זועמת של תלמידים והורים משפחה של מהגרי עבודה שוחררה ממעצר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Chile / Latin America שבוע רביעי למחאות ההמוניות בצ'ילה: רבבות נשים הפגינו בסנטיאגו [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Israel שלושה עו'סים הותקפו: ח'כ תומא-סלימאן: האוצר לא מעביר את התקציב לאבטחתם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Israel / Philippines אלפים השתתפו בעצרת בת'א וקראו להפסיק את גירוש העובדות וילדיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

France / Algeria בגדה השמאלית יוקרן הסרט 'פאטימה' – על מהגרת ועובדת ניקיון בצרפת [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel דורשות הסכם: המטפלות הסיעודיות חוזרות להיאבק לשיפור תנאי העסקתן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel האחיות פתחו בשביתה; ח'כ כסיף: זהו מאבק של החברה כולה למען מערכת הבריאות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel האסיפה השנתית של אקדמיה לשוויון: ביקורת קשה על האפליה באוניברסיטאות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel הדו'ח השנתי של משרד העבודה: העובדות הערביות משתכרות השכר הנמוך ביותר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Global על פמיניזם ומרקסיזם במאה ה-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel העובדות הסוציאליות הפגינו בת'א; המשטרה עצרה את יו'ר הארגון ענבל חרמוני [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel העובדים הסוציאליים שבים למחות ברחובות ויפגינו ברביעי בצומת עזריאלי [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines הערב תתקיים עצרת: עיריית ת'א-יפו מתנגדת לגירוש העובדות הפיליפיניות ולידיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines חד'ש קוראת להצטרף לעצרת בת'א נגד גירוש העובדות וילידיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines ח'כ כסיף דורש למנוע את הגירוש של עובדת פיליפינית ובנה הישראלי [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines נמשך המאבק לשחרור העובדות וילדיהן; ח'כ כסיף לדרעי: 'המפתח לתא שלהם בידיך' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines נמשכת המערכה כדי למנוע גירושם של עובדת פיליפינית ובנה הישראלי [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel נשים מהוות את מחצית ההנהגה החדשה שנבחרה בכוח לעובדים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel על פי החלטת בית הדין שביתת האחיות הסתיימה אבל העיצומים נמשכים; מק'י תומכת במאבקן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Palestine ארגון העבודה הבינלאומי פרסם דו'ח קשה על מצבם של העובדים הפלסטינים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel הסתדרות האחיות הכריזה על שביתה במערכת הבריאות בשל הקשחת תנאי העסקה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines ביום רביעי יפגינו שוב בת'א נגד גירוש העובדות פיליפיניות וילדיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Israel / Philippines הורים ותלמידים יפגינו נגד הגירוש לפיליפינים של הילדים שנולדו וגדלו בארץ [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

USA / North America / New York הסיפור שלא סופר: נשים בתנועת העבודה האמריקאית / חלק א' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Israel הסתדרות האחיות פותחת בעיצומים: 'להפסיק את מבול הביורוקרטיה' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Israel / Philippines מאות מחו בת'א נגד הכוונה לגרש יותר מ-100 ילדים שנולדו בישראל ואת אימהותיהם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Taiwan / China מסע סולידריות בינלאומי עם אלפי דיילות השובתות בטאיוואן זה יותר משבועיים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Global / Africa מעטים מול רבים: 10% מהעובדים משתכרים מחצית מהשכר העולמי [דבר] 2019-07-12

Israel ימים קשים בלשכות הרווחה: שני אירועי אלימות כלפי עובדים סוציאליים ביום אחד [דבר] 2019-07-12

Israel ביום שני: שובתים ומפגינים למען עובדי הקבלן באוניברסיטה העברית [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-22

Switzerland / Europe מאות אלפי נשים ברחבי שוויץ יצאו לרחובות בדרישה לשוויון בשכר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-22

Israel / Philippines מאות מרצים וסטודנטים: מתנגדים לגירוש הילדים שנולדו וגדלו בישראל [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-22

Israel נעמת: 'קשירת הקיצוץ בפנסיות לגיל הפרישה לנשים – שיסוי אוכלוסיות מוחלשות זו בזו' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-11

Israel פעילי חד'ש יצטרפו לשבוע המאבק להעסקה ישירה במוסדות להשכלה גבוהה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-11

Israel האחיות החלו בצעדי מחאה [דבר ראשון] 2019-06-11

Israel סטודנטים למען העובדות: מתחדש המאבק לקליטת עובדות הניקיון להעסקה ישירה [דבר ראשון] 2019-06-11

Israel ההסתדרות האחיות הכריזה על סכסוך עבודה בשל תנאי העסקה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-05-25

Israel יפגינו מול בית המשפט העליון בירושלים נגד סגירת ההוסטלים לנערות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-05-25

Israel לאחר מו'מ של שנתיים: נחתם הסכם קיבוצי שני לעובדות הצהרונים בגני הילדים בי-ם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-05-25

Global / Europe הכנסת נשים לעמדות הובלה בחברה מגדילה את רווחי החברה ב-10% עד 15% [דבר] 2019-05-25

Israel / Global אירועי חד'ש לציון יום האישה הבינלאומי: מפגש בתל-אביב והפגנה בחיפה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22

Israel / Global הפגנת נשים יהודית-ערבית תתקיים בחיפה לציון יום האישה הבינלאומ [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22

Global / Spain מיליונים השתתפו בהפגנות לציון יום האישה הבינלאומי; שביתת נשים בספרד [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22

Israel / Palestine קו לעובד על מצבן של העובדות הפלסטיניות: בלי שכר מינימום ותלוש, משלמות דמי תיווך [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22