Working Women's News
From Around the World

Updated: Monday 17 February 2020, 15:59:20
Deutsch English Español Français עִבְרִית Italiano Svenska Русский

Israel / Uganda נתניהו לאוגנדה: דורשים שיפעל לשחרורה של עצירה פוליטית המלמדת באוניברסיטה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel תקפו עו'סית בתל השומר: האוצר טרם העביר את התקציב להקמת מטה אבטחה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel / Africa המוקד לפליטים ומהגרים: רשות ההגירה פועלת בעיקר כדי לעצור עובדים ומשפותיהם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel חברות קבלן זה פשע מאורגן: באוניברסיטת בן גוריון הפגינו למען זכויות עובדות הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel / Philippines נתניהו חתם על תקנות המחריגות עובדי סיעוד מתשלום שכר מוגדל ביום הבחירות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Want to add news to this page?
Sign up to become a volunteer LabourStart correspondent - click here.

Israel הפגנה באוניברסיטת בן גוריון בדרישה לעסקה ישירה של עובדות הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-02-07

Israel 'בגלל קיפאון הבחירות': מאיימים לפטר עשרות עובדות חרדיות בעיר אלעד [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2020-01-17

Israel דיון באוניברסיטת ת'א על המשך המאבק להעסקה ישירה בהשתתפות ח'כ תומא-סלימאן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-12-14

Israel 2020 ברוכה הבאה, אך רוב הסיכויים שגם השנה את תקחי את הילדים מהגן [דבר ראשון] 2019-12-14

Israel הפגנות בקמפוסים: סנאט העברית אישר ברוב גדול העסקה ישירה של עובדי הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Links for more news about working women:
ITUC Women / International Domestic workers Federation / ILO Gender Equality
Suggestions for more links? Email us!

Israel הפגנות באוניברסיטאות למען העסקתן הישירה של עובדות הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Israel שלושה עו'סים הותקפו: ח'כ תומא-סלימאן: האוצר לא מעביר את התקציב לאבטחתם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Chile / Latin America שבוע רביעי למחאות ההמוניות בצ'ילה: רבבות נשים הפגינו בסנטיאגו [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Israel / Philippines לאחר הפגנה זועמת של תלמידים והורים משפחה של מהגרי עבודה שוחררה ממעצר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-11-30

Israel / Philippines אלפים השתתפו בעצרת בת'א וקראו להפסיק את גירוש העובדות וילדיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel דורשות הסכם: המטפלות הסיעודיות חוזרות להיאבק לשיפור תנאי העסקתן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines הערב תתקיים עצרת: עיריית ת'א-יפו מתנגדת לגירוש העובדות הפיליפיניות ולידיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel העובדות הסוציאליות הפגינו בת'א; המשטרה עצרה את יו'ר הארגון ענבל חרמוני [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines חד'ש קוראת להצטרף לעצרת בת'א נגד גירוש העובדות וילידיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel הדו'ח השנתי של משרד העבודה: העובדות הערביות משתכרות השכר הנמוך ביותר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Global על פמיניזם ומרקסיזם במאה ה-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel העובדים הסוציאליים שבים למחות ברחובות ויפגינו ברביעי בצומת עזריאלי [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines נמשך המאבק לשחרור העובדות וילדיהן; ח'כ כסיף לדרעי: 'המפתח לתא שלהם בידיך' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel על פי החלטת בית הדין שביתת האחיות הסתיימה אבל העיצומים נמשכים; מק'י תומכת במאבקן [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines נמשכת המערכה כדי למנוע גירושם של עובדת פיליפינית ובנה הישראלי [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel האחיות פתחו בשביתה; ח'כ כסיף: זהו מאבק של החברה כולה למען מערכת הבריאות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines ח'כ כסיף דורש למנוע את הגירוש של עובדת פיליפינית ובנה הישראלי [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel הסתדרות האחיות הכריזה על שביתה במערכת הבריאות בשל הקשחת תנאי העסקה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel האסיפה השנתית של אקדמיה לשוויון: ביקורת קשה על האפליה באוניברסיטאות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

France / Algeria בגדה השמאלית יוקרן הסרט 'פאטימה' – על מהגרת ועובדת ניקיון בצרפת [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel נשים מהוות את מחצית ההנהגה החדשה שנבחרה בכוח לעובדים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Palestine ארגון העבודה הבינלאומי פרסם דו'ח קשה על מצבם של העובדים הפלסטינים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-08-09

Israel / Philippines מאות מחו בת'א נגד הכוונה לגרש יותר מ-100 ילדים שנולדו בישראל ואת אימהותיהם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Taiwan / China מסע סולידריות בינלאומי עם אלפי דיילות השובתות בטאיוואן זה יותר משבועיים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Israel / Philippines ביום רביעי יפגינו שוב בת'א נגד גירוש העובדות פיליפיניות וילדיהן הישראלים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Israel הסתדרות האחיות פותחת בעיצומים: 'להפסיק את מבול הביורוקרטיה' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

USA / North America / New York הסיפור שלא סופר: נשים בתנועת העבודה האמריקאית / חלק א' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Israel / Philippines הורים ותלמידים יפגינו נגד הגירוש לפיליפינים של הילדים שנולדו וגדלו בארץ [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-07-12

Israel ימים קשים בלשכות הרווחה: שני אירועי אלימות כלפי עובדים סוציאליים ביום אחד [דבר] 2019-07-12

Global / Africa מעטים מול רבים: 10% מהעובדים משתכרים מחצית מהשכר העולמי [דבר] 2019-07-12

Israel / Philippines מאות מרצים וסטודנטים: מתנגדים לגירוש הילדים שנולדו וגדלו בישראל [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-22

Switzerland / Europe מאות אלפי נשים ברחבי שוויץ יצאו לרחובות בדרישה לשוויון בשכר [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-22

Israel ביום שני: שובתים ומפגינים למען עובדי הקבלן באוניברסיטה העברית [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-22

Israel פעילי חד'ש יצטרפו לשבוע המאבק להעסקה ישירה במוסדות להשכלה גבוהה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-11

Israel נעמת: 'קשירת הקיצוץ בפנסיות לגיל הפרישה לנשים – שיסוי אוכלוסיות מוחלשות זו בזו' [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-06-11

Israel סטודנטים למען העובדות: מתחדש המאבק לקליטת עובדות הניקיון להעסקה ישירה [דבר ראשון] 2019-06-11

Israel האחיות החלו בצעדי מחאה [דבר ראשון] 2019-06-11

Israel ההסתדרות האחיות הכריזה על סכסוך עבודה בשל תנאי העסקה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-05-25

Israel יפגינו מול בית המשפט העליון בירושלים נגד סגירת ההוסטלים לנערות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-05-25

Israel לאחר מו'מ של שנתיים: נחתם הסכם קיבוצי שני לעובדות הצהרונים בגני הילדים בי-ם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-05-25

Global / Europe הכנסת נשים לעמדות הובלה בחברה מגדילה את רווחי החברה ב-10% עד 15% [דבר] 2019-05-25

Global / Spain מיליונים השתתפו בהפגנות לציון יום האישה הבינלאומי; שביתת נשים בספרד [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22

Israel / Palestine קו לעובד על מצבן של העובדות הפלסטיניות: בלי שכר מינימום ותלוש, משלמות דמי תיווך [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22

Israel / Global הפגנת נשים יהודית-ערבית תתקיים בחיפה לציון יום האישה הבינלאומ [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22

Israel / Global אירועי חד'ש לציון יום האישה הבינלאומי: מפגש בתל-אביב והפגנה בחיפה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-03-22

Global / North America שיעור האבטלה בעולם ירד ל-5%, אך תנאי ההעסקה נותרו ירודים ופוגעניים [דבר ראשון] 2019-02-15

India / Asia / Kerala הודו: חומה של 5 מיליון נשים ושביתה כללית נגד הימין הקיצוני שבשלטון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-01-17

Germany / Global מאה שנה למותה של המהפכנית הקומוניסטית רוזה לוקסמבורג [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-01-17

Israel הישג לעובדי הניקיון באוניברסיטת ת'א; הפגנה למען העסקה ישירה בהר הצופים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-01-11

Israel מרכז אדוה: אחת משלוש עובדות בישראל משתכרת עד שכר מינימום [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-01-11

Israel חרף צו ההרחבה: תנאי 90% מהעובדים הסוציאלים במערכת הבריאות לא השתפרו [דבר ראשון] 2019-01-11

Israel פגיעה קשה בסייעות הגנים בבת ים: הורידו את היקף משרתן בגלל קיצוצים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2019-01-06

Israel תערוכת 'לחם ושושנים' למען 'נשים ועבודה' [YNet] 2018-12-28

Israel רבים נטלו חלק בשביתת המחאה ובהפגנות ברחבי הארץ בעקבות ריבוי מקרי רצח נשים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-12-07

Israel ממשלת הימין רוצה לפגוע במחאה ולא לשלם שכר לעובדות שישתתפו בשביתה נגד אלימות כלפי נשים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-12-07

Israel על רקע האלימות הגוברת כלפי נשים: הרשימה המשותפת תגיש הצעת אי אמון; מצטרפים רבים לשביתה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-12-07

Israel ח'כ תומא-סלימאן קוראת להשתתף בשביתה נגד אלימות כלפי נשים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-12-01

Global / Europe דו'ח ארגון העבודה הבינלאומי: השכר הריאלי נמוך מרמתו לפני המשבר הקפיטליסטי העולמי [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-12-01

Israel חד'ש פועלת לצירופה של ההסתדרות לשביתה כללית בעקבות רצח נשים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-12-01

Israel משמרות מחאה ברחבי הארץ של עובדים סוציאליים הדורשים לשים קץ לאלימות נגדם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-11-23

Israel בעקבות ריבוי מקרי אלימות: העובדים הסוציאליים הפסיקו את קבלת הקהל; יפגינו בת'א ובי-ם [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-11-23

Israel הוועדה לקידום מעמד האישה למען צדק למתלוננות על הטרדה מינית [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-11-23

Israel איגוד מטפלות המשפחתונים עתר לבית המשפט נגד משרד העבודה והרווחה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-10-26

USA / North America / California תוך שנתיים: גוגל פיטרה 48 עובדים בעקבות הטרדה מינית [כלכליסט] 2018-10-26

Israel 'שוק העבדים' של החרדיות: מרוויחות פחות, מנוצלות יותר [הארץ] 2018-10-26

Israel במרכז הקהילתי ברהט יתקיים כנס תעסוקת נשים ערביות-בדואיות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-10-20

Israel מאות סייעות גנים בחולון הפגינו מול עיריית חולון בדרישה לשפר את תנאי העסקתן [הסתדרות] 2018-10-20

Israel כ-1,500 מטפלות סיעודיות הפגינו בת'א [הסתדרות] 2018-10-20

USA / North America / Michigan על רקע תלונות על הטרדה מינית של עובדות הרשת מ-9 ערים שונות, הפגינו מאות עובדי מקדונלד'ס [YNET] 2018-09-20

Israel השבתת המעונות הסתיימה; המטפלות: ההסכמים עם האוצר הושגו ללא ידיעתנו [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-09-09

Israel חד'ש תומכת בהשבתת מעונות היום; שביתה במפעל טבע בקריית שמונה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-09-09

Israel בגלל תנאי השכר והצפיפות: השבתה במעונות המשרתים 100 אלף פעוטות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-09-09

Israel גיבורי המאבקים החברתיים של תשע'ח מסכמים שנה ומביטים לעתיד [דבר ראשון] 2018-09-09

Israel סייעות גנים ובתי ספר הפגינו בדרישה להסכם קיבוצי; ההסתדרות מתנגדת למחאה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-09-01

Israel אירוע השקה: שני סיפורי מרי נשים במרכז ספרה החדש של פרופ' דהאן כלב [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-09-01

Global / Middle East במוזיאון על התפר בירושלים נפתחה התערוכה 'כלואות' על ניצול והדרת נשים [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-09-01

Israel 'כל אישה לנו אחות' – 70 שנה להקמתו של ארגון הנשים הדמוקרטיות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-09-01

Israel הלקח המוסרי מניצחונה של המנופאית קטי קרקולוב [דבר ראשון] 2018-09-01

Israel אירוע השקה: שני סיפורי מרי נשים במרכז ספרה החדש של הנרייט דהאן כלב [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-08-26

Israel מבט אמיץ ומחדש על נשים במאבק: ספר חדש מאת הנרייט דהן כלב [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-08-26

Israel / Palestine מת מפצעיו פועל שהתחשמל באתר בנייה; מספר העובדים ההרוגים בענף הבנייה מאז תחילת השנה עלה ל-28 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-08-26

Israel / Thailand פציעתה של עובדת מתאילנד חושפת מציאות של חוסר אחריות [דבר ראשון] 2018-08-10

USA / Global מרד עובדות הוביל את נייקי להעלות שכר ל-7,000 עובדים [דה מרקר] 2018-07-28

Israel 'לי תמיד היה הכל אכפת': פנינה פיינהויז לימדה אותנו עקביות קומוניסטית ומנהיגות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-07-06

Israel ארגון הגננות: 'הצעת החוק להצבת מצלמות בגנים בזבזנית ופוגענית' [דבר ראשון] 2018-07-06

Israel אקדמאים ועניים, אקדמאים מנוצלים ומוחלשים [הגדה השמאלית] 2018-06-23

Israel ראשי סיעות חד'ש בהסתדרות ובנעמ'ת הפגינו באונ' ת'א למען העסקה ישירה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-06-15

Israel נשים באקדמיה: שיעורן בקרב חברי הסגל יורד ככל שעולים בדרגות [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-06-08

Israel באוניברסיטת ת'א הפגינו למען העסקה ישירה של עובדות הניקיון [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-05-19

Israel בין הדרה לניצול: כנס של ההסתדרות על נשים ערביות בשוק העבודה [המפלגה הקומוניסטית הישראלית] 2018-05-19