Domov

logo

Naše zásady ochrany osobných údajov

Aktualizované 14. mája 2018

Organizácia LabourStart vypracovala toto vyhlásenie o ochrane súkromia, aby prejavila svoje pevné odhodlanie chrániť súkromie. V tomto vyhlásení sú uvedené naše postupy získavania a zverejňovania informácií týkajúcich sa tohto webového sídla: LabourStart, ako aj LabourStart Campaigns.


Evidencia vašich údajov: Na pripojenie sa k poštovému zoznamu LabourStart v našom registračnom formulári stačí, aby používatelia uviedli iba svoju e-mailovú adresu. Poskytnutie mena, odborovej organizácie a krajiny je výlučne dobrovoľné. Tieto kontaktné informácie používame na to, aby sme vám občas poslali e-mail, a to v priemere raz za týždeň. Tento zoznam neposkytujeme ani neukazujeme nikomu inému. Každý e-mail, ktorý posielame adresátom z tohto zoznamu, obsahuje poznámku, ako sa z neho odhlásiť.


Externé odkazy: Na tomto webovom sídle sa nachádzajú odkazy na iné sídla. LabourStart nenesie zodpovednosť za postupy ochrany osobných údajov na týchto webových sídlach ani za ich obsah.


Kampane: Odoslaním správy (protestnej alebo vyjadrujúcej solidaritu) v rámci kampane poskytujete určité svoje údaje subjektom, ktoré sú cieľom kampane. Jediné údaje, ktoré my požadujeme, sú vaše meno a e-mailová adresa. Subjektmi, na ktoré kampane cielia, môžu byť korporácie alebo vlády a kópie správ sa na žiadosť odborov, ktoré nás požiadali o organizáciu kampane, môžu posielať týmto odborom. Odborové organizácie, ktoré nás požiadajú o usporiadanie kampane, žiadame, aby nepoužívali e-mailové adresy, ktoré by mohli získať, s výnimkou jednorazového poďakovania účastníkom.


Bezpečnostné opatrenia: Táto stránka využíva prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu pred stratou, zneužitím a zmenou informácií, ktoré spravujeme. Medzi tieto opatrenia patrí pravidelné zálohovanie všetkých údajov vrátane poštových zoznamov a prístup k všetkým našim informáciám je chránený heslom.


Vaša adresa IP: Vašu adresu IP používame na diagnostiku problémov nášho servera a na správu nášho webového sídla.


Zákon Spojeného kráľovstva o ochrane údajov: LabourStart je v súčasnosti registrovaná ako prevádzkovateľ v úrade komisára pre informácie v Spojenom kráľovstve.


V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, postupov v rámci tohto webového sídla alebo vašich skúseností s ním sa obráťte na LabourStart prostredníctvom e-mailu Ericovi Leemu – ericlee@labourstart.org – alebo poštou na adresu Eric Lee, LabourStart, 27 Muswell Hill Place, London N10 3RP, U.K.


Návrat na stránky LabourStart