Act NOW!

Archived news

רשות ההגירה רוצה לגרשן: עובדת פיליפינית ושתי בנותיה הישראליות שוחררו מהכלא 2020-03-06 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נתניהו חתם על תקנות המחריגות עובדי סיעוד מתשלום שכר מוגדל ביום הבחירות 2020-02-07 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ברוב גדול הכנסת קראה לעצור את גירוש ילדי מהגרי העבודה הישראלים 2019-12-14 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ההסתדרות לנשיא הפיליפינים: עצור את הפגיעה המתמשכת במנהיגי העובדים  ActNOW!  2019-12-10 [Davar]

לאחר הפגנה זועמת של תלמידים והורים משפחה של מהגרי עבודה שוחררה ממעצר 2019-11-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מאות תלמידי גימנסיה הרצליה ומוריהם הפגינו מול כלא גבעון: דורשים לשחרר אם ובתה 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נבלם גירושם של עובדת ובנה הישראלי לפיליפינים; ח'כ כסיף: 'זו מדיניות הגירה נפשעת' 2019-08-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הפגינו מול הקריה בתל-אביב נגד הגירוש של עובדות פיליפיניות וילדיהן הישראלים 2019-08-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ח'כ כסיף דורש למנוע את הגירוש של עובדת פיליפינית ובנה הישראלי 2019-08-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נמשכת המערכה כדי למנוע גירושם של עובדת פיליפינית ובנה הישראלי 2019-08-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נמשך המאבק לשחרור העובדות וילדיהן; ח'כ כסיף לדרעי: 'המפתח לתא שלהם בידיך' 2019-08-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

חד'ש קוראת להצטרף לעצרת בת'א נגד גירוש העובדות וילידיהן הישראלים 2019-08-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הערב תתקיים עצרת: עיריית ת'א-יפו מתנגדת לגירוש העובדות הפיליפיניות ולידיהן הישראלים 2019-08-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

אלפים השתתפו בעצרת בת'א וקראו להפסיק את גירוש העובדות וילדיהן הישראלים 2019-08-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הורים ותלמידים יפגינו נגד הגירוש לפיליפינים של הילדים שנולדו וגדלו בארץ 2019-07-12 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ביום רביעי יפגינו שוב בת'א נגד גירוש העובדות פיליפיניות וילדיהן הישראלים 2019-07-12 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מאות מחו בת'א נגד הכוונה לגרש יותר מ-100 ילדים שנולדו בישראל ואת אימהותיהם 2019-07-12 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מאות מרצים וסטודנטים: מתנגדים לגירוש הילדים שנולדו וגדלו בישראל 2019-06-22 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

עובדים פיליפינים למסעדות: כך מנסים לפתור את המשבר 2019-01-11 [וואלה]

מחר ייחתם הסכם שיסדיר את העסקתם של עובדים פיליפינים במלונות בישראל 2018-12-16 [דה מרקר]

המתווכים החמדנים דוחפים לגירוש הפליטים 2018-02-10 [הארץ]

אלפי פיליפינים ופלסטינאים יגויסו לענף המלונאות 2018-01-13 [דה מרקר]

650 עובדי המכירות והתפעול בקוקה קולה התאגדו בהסתדרות והקימו ועד 2017-07-22 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נשיא הפיליפינים: אשליך ממסוק פקידי ממשל מושחתים 2016-12-30 [כיכר השבת]

ממשלת הפיליפינים תקים בנק ייעודי לאזרחיה שעובדים בנכר 2016-12-23 [כלכליסט]

הכנסת דחתה את הצעת המדינה לגלגל על עובדים זרים את עלות ביטוחם הרפואי 2015-12-11 [הארץ]

תוכשר שהות 3,300 עובדי סיעוד זרים אף שעברו 5 שנים מאז הגעתם 2015-11-29 [וואלה]

חופש לעובד הזר? הנכים הסיעודיים במלכוד 2015-11-18 [הארץ]

פקחי ההגירה לא הציגו צו - והאישום על העסקת עובדת זרה בוטל 2015-04-30 [גלובס]

עבדים הם: הסבל של מהגרי העבודה החוקיים 2015-04-05 [NRG]