Act NOW!

Arkiverte nyheter

Ansatte i finanssektoren får lavere kontingent av forbundet 2020-01-17 [Fri fagbevegelse]

Christopher Beckham blir ny HK-leder 2020-01-17 [Fri fagbevegelse]

Minstelønn er helt uaktuelt 2020-01-16 [Fri fagbevegelse]

Blir lettere for utenlandske firmaer å ta med billig arbeidskraft fra land utenfor EØS 2020-01-15 [Fri fagbevegelse]

Første LO-utvalg på kjøpesenter er på plass 2020-01-15 [Fri fagbevegelse]

Dikemark-ansatte får ikke risikotillegg 2020-01-15 [VG]

Ansatte krever overtid for tre år. Kan koste kommunen flere millioner 2020-01-15 [Fagbladet]

Stor avstand mellom LO-forbundene i debatten om nytt program 2020-01-15 [Klassekampen]

Høyre vil fjerne pensjonstvang 2020-01-15 [NRK]

Mener NTNU kan spare mer på medbestemmelse enn ABE-kutt 2020-01-15 [Universitetsavisa]

Bildet av blokkert dør sjokkerte sykehjemsansatte 2020-01-14 [Trønder-Avisa]

Alle renholderne ved Thon beholder jobben 2020-01-14 [LO]

Avblåser protestaksjon: LO og NHO enige med Udir om læreplanarbeid 2020-01-14 [Fri fagbevegelse]

LO vil ha økt pressestøtte for å styrke mediene i møte med Google og Facebook 2020-01-14 [Fri fagbevegelse]

Lokfører-konflikten i Vy: 2626 ansatte havnet i ferie-kø 2020-01-14 [NRK Oslo og Viken]

Forsvarsbygg er bekymret over sviktende renhold 2020-01-14 [abc nyheter]

Hvor mange er fagorganiserte i kommunalt eide bedrifter? 2020-01-14 [Avfallsbransjen]

Reagerer sterkt på at arbeisdstidsavtale sies opp 2020-01-13 [Agder]

Tillitsvalgte er bekymret over lønnsnivået til høgskolesjefer 2020-01-13 [Forskerforum]

Klager regjeringen inn for ILO 2020-01-13 [Fri fagbevegelse]

Vil utrede norsk slaverilov 2020-01-12 [VG]

Nytt varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver 2020-01-10 [Arbeidstilsynet]

Enighet om hovedavtalen mellom LO og Finans Norge 2020-01-10 [Fri fagbevegelse]

Regjeringens krav om fritt skolevalg skytes ned i høring 2020-01-10 [Klassekampen]

Vil forlenge levetiden på Norges mest lønnsomme oljefelt 2020-01-09 [NRK Rogaland]

Arbeidstilsynet truer litauisk firma med bøter fordi de ikke betaler fagarbeidere full lønn 2020-01-08 [Fri fagbevegelse]

Mange flere leste FriFagbevegelse i 2019 2020-01-08 [Fri fagbevegelse]

LO sier nei til Listhaugs forslag om en ny kriselov 2020-01-08 [Fri fagbevegelse]

Coop bytter arbeidsgiverforening – og tariffavtale? 2020-01-08 [Fri fagbevegelse]

Securitas fjerner ordning om at vektere må bekrefte at de er våkne 2020-01-07 [Fri fagbevegelse]

Ikke forlik mellom 45 polske arbeidere og Sund laks 2020-01-07 [Fri fagbevegelse]

Fryktar at dei ikkje klarer å evakuere ferjepassasjerar 2020-01-07 [NRK Møre og Romsdal]

Prøver å få til et forlik mellom 45 polske arbeidere og Sund laks 2020-01-07 [Fri fagbevegelse]

NHO hjalp useriøst byggefirma 2020-01-07 [VG]

Coca Cola anker reisetid saken til Høyesterett 2020-01-07 [LO]

LO saksøker Nordlaks – krever etterbetalt for to års overtid 2020-01-06 [iLaks]

Oljeindustriens nye klimamål en rettferdig klimakamp 2020-01-06 [Fri fagbevegelse]

Strid om sikring av last kan gi ny kamp på havnene 2020-01-06 [Fri fagbevegelse]

Stor kampvilje blant SAS-ansatte 2020-01-05 [dn.no]

Veidekke stevner Statens vegvesen for ulovlig tidspress 2020-01-04 [dn.no]

Strid om overtidsbetaling på lørdager for sjøansatte i Nordlaks 2020-01-04 [Fiskeribladet]

Dette blir viktigst for LO-forbundene i 2020 2020-01-03 [Fri fagbevegelse]

Nå må bedriftene brette ut sitt kjønnsregnskap 2020-01-01 [abc nyheter/NTB]

Vil ha grønt tariffoppgjør 2019-12-28 [abc nyheter/NTB]

Hvordan arbeidslivet forandret seg i tiåret som gikk 2019-12-26 [Fri fagbevegelse]

Sykepleiere skriver for få avvik 2019-12-25 [VG]

Godtgjørelser for ansiennitet og kompetanseløft ble kuttet få dager før jul 2019-12-22 [NRK Finnmark]

Avviser sykeaksjon blant Vys lokførere 2019-12-20 [NRK Østfold]

Fant 1.350 timer med ulønnet XXL-jobbing 2019-12-19 [E24]

[More News]