More news from Africa

<-- Back


Israel גירוש הפליטים כשאלה מעמדית: יש לגייס את העבודה המאורגנת למערכה 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel לגרש את המגרשים: ממשלת ישראל זוממת לשלוח רבבות מבקשי מקלט לסכנת מוות 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מאות מרצים בפנייה לראשי המוסדות להשכלה הגבוהה: התנגדו לגירוש הפליטים 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel משרד התחבורה: לא ניתן להכניס תחבורה ציבורית לכפרים הבדואים בנגב 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel 1500 עובדים סוציאליים נגד גירוש מבקשי מקלט: 'הם שורדי מחנות עינויים' 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel 180 מסעדנים יוצאים נגד גירוש מבקשי המקלט 2018-02-03 [הארץ]

Israel ההסתדרות הרפואית לנתניהו ולדרעי: מתנגדת לגירוש פליטים… חולים 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ממשלה גוססת: נתניהו ושריו מנסים לשרוד ומכים בציבור הגומל להם במאבקים 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel רופאים, פסיכולוגים וצוותי אוויר מאוחדים נגד גירוש הפליטים ומבקשי מקלט 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel 500 אנשי אקדמיה לנתניהו ולממשלת הימין: עצרו את גירוש מבקשי המקלט 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel גם מסעדנים נגד גירוש מבקשי המקלט 2018-01-27 [כלכליסט]

Israel יו״ר ועדת הרווחה ח״כ אלי אלאלוף יפרוש מן הכנסת בסוף הקדנציה 2018-01-27 [גלובס]

Israel עבור נתניהו הפליטים הם סחורה פוליטית מעולה 2018-01-27 [הארץ]

Africa השתקה, התנכלות ואיומים: כך נוהג האו'ם בעובדות שמתלוננות על פגיעה מינית 2018-01-19 [הארץ]

Israel אין גירוש מרצון: נתניהו מתכנן גם את השימוש בכוח לסילוק פליטים ומבקשי מקלט 2018-01-13 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Sudan הקומוניסטים בסודאן קוראים להמשיך את המחאות נגד עליית מחירי הלחם 2018-01-13 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel כשיתחיל הגירוש של מבקשי המקלט, חדרי מלון ומסעדות ייסגרו 2018-01-13 [דה מרקר]

Israel סטודנטים ומרצים יפגינו במוסדות להשכלה גבוהה נגד גירוש הפליטים 2017-12-29 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מכירת תצלומים נבחרים מתערוכת 'עדות מקומית' למען ארגון סיוע לפליטים 2017-12-15 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פורסם קול קורא למרצים באקדמיה להצטרפות להתארגנות 'סגל נגד הגירוש' 2017-12-15 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Europe משתמשים וזורקים: מכונת הניצול של עובדים זרים זולים באירופה 2017-12-15 [דה מרקר]

Israel בריונים תקפו מפגש של מתנדבים בארגון לסיוע לפליטים בדרום תל-אביב 2017-12-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים: כשלים בגישה למערכת המקלט בישראל 2017-11-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ חנין: מנהיג מפלגת העבודה אבי גבאי שכח מה זה להיות יהודי 2017-11-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel נציגי המסעדות, הניקיון והסיעוד: 'לא נוכל לשלם את מס מבקשי המקלט' 2017-11-24 [YNET]

Israel הפתרון לענף הסיעוד: עובדים זרים לא חוקיים 2017-11-19 [דה מרקר]

Israel הקלות לעסקים החייבים בהיטל עובדים מבקשי מקלט: הקנסות יבוטלו 2017-11-10 [דה מרקר]

Israel בניגוד לחוק: פליטים אשר עוזבים את ישראל לא מקבלים את כספי הפיקדון 2017-11-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel שני מבקשי מקלט מדרפור עתרו לבג'ץ כדי שייבחנו את בקשות המקלט שלהם 2017-10-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים מגייס רצים ישראלים במרוץ הלילה של תל-אביב 2017-10-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מפגש עם פעילים בתל-אביב: חושבים מחד'ש על פליטות והגירה 2017-10-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel העליון הכשיר מדיניות הפוגעת בהעסקת מבקשי מקלט; אלפים בסכנת פיטורים 2017-09-22 [הארץ]

Israel בג'ץ: אסור לכלוא מבקשי מקלט ללא הגבלת זמן; ח'כ חנין בירך את ההחלטה 2017-09-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בתל-אביב ייערך מפגש עם פליטים: איך הם רואים את החברה הישראלית 2017-08-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

South Africa ריאיון עם מזכ'ל המפלגה הקומוניסטית: דרום אפריקה על פרשת דרכים 2017-08-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Sudan תנחומי מק'י עם מותה של המנהיגה הקומוניסטית הסודנית פאטמה אחמד אבראהים 2017-08-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המגזין 'פוריין פוליסי' חושף את גורלם המר של הפליטים שישראל מגרשת לאפריקה 2017-07-08 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel דרעי מעכב את ההקלות למהגרי עבודה ומעסיקיהם 2017-06-30 [דה מרקר]

Israel ישנים על המדרכה: הדרך הקשה למשרדי רשות ההגירה 2017-06-30 [YNET]

Israel אלפים הפגינו בתל-אביב נגד חוק הפיקדון; אנשי ימין קראו לגירוש מבקשי מקלט 2017-06-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel לקראת יום הפליט הבינלאומי: זכויות פליטים – מאבק מובהק של השמאל 2017-06-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel 'אוטובוס הסרטים' עומד להגיע למתקן הכליאה חולות שבנגב 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel אנשי ימין מתכוונים לשבש את הפגנת הפליטים נגד חוק הפיקדון במוצ'ש 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel רופאים לזכויות אדם: 'חוק הפיקדון' מסכן את בריאותם של מבקשי מקלט; מחאה במוצ'ש 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הפגנה ועצרת בתל-אביב בגלל החוק הגוזל 20% משכר הפליטים מאפריקה 2017-06-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Madagascar סכסוך עבודה מקומי בנמל במדגסקר קיבל תפנית עולמית 2017-05-13 [דבר ראשון]

Israel הבנו שאנחנו לא רצויים כאן, אבל אין לנו לאן ללכת 2017-05-13 [שיחה מקומית]

Israel חוק הפיקדון שמפקיע חמישית משכרם של מבקשי מקלט 2017-05-13 [שיחה מקומית]

South Africa Northern Cape קרע בקונגרס הלאומי האפריקאי: הקומוניסטים דורשים את התפטרות נשיא דרא'פ 2017-04-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

[More News]