Act NOW!

Archived news

השתקה, התנכלות ואיומים: כך נוהג האו'ם בעובדות שמתלוננות על פגיעה מינית 2018-01-19 [הארץ]

אין גירוש מרצון: נתניהו מתכנן גם את השימוש בכוח לסילוק פליטים ומבקשי מקלט 2018-01-13 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הקומוניסטים בסודאן קוראים להמשיך את המחאות נגד עליית מחירי הלחם 2018-01-13 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

כשיתחיל הגירוש של מבקשי המקלט, חדרי מלון ומסעדות ייסגרו 2018-01-13 [דה מרקר]

סטודנטים ומרצים יפגינו במוסדות להשכלה גבוהה נגד גירוש הפליטים 2017-12-29 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

פורסם קול קורא למרצים באקדמיה להצטרפות להתארגנות 'סגל נגד הגירוש' 2017-12-15 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מכירת תצלומים נבחרים מתערוכת 'עדות מקומית' למען ארגון סיוע לפליטים 2017-12-15 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

משתמשים וזורקים: מכונת הניצול של עובדים זרים זולים באירופה 2017-12-15 [דה מרקר]

בריונים תקפו מפגש של מתנדבים בארגון לסיוע לפליטים בדרום תל-אביב 2017-12-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

המוקד לפליטים ולמהגרים: כשלים בגישה למערכת המקלט בישראל 2017-11-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ח'כ חנין: מנהיג מפלגת העבודה אבי גבאי שכח מה זה להיות יהודי 2017-11-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נציגי המסעדות, הניקיון והסיעוד: 'לא נוכל לשלם את מס מבקשי המקלט' 2017-11-24 [YNET]

הפתרון לענף הסיעוד: עובדים זרים לא חוקיים 2017-11-19 [דה מרקר]

הקלות לעסקים החייבים בהיטל עובדים מבקשי מקלט: הקנסות יבוטלו 2017-11-10 [דה מרקר]

בניגוד לחוק: פליטים אשר עוזבים את ישראל לא מקבלים את כספי הפיקדון 2017-11-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

שני מבקשי מקלט מדרפור עתרו לבג'ץ כדי שייבחנו את בקשות המקלט שלהם 2017-10-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

המוקד לפליטים ולמהגרים מגייס רצים ישראלים במרוץ הלילה של תל-אביב 2017-10-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מפגש עם פעילים בתל-אביב: חושבים מחד'ש על פליטות והגירה 2017-10-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

העליון הכשיר מדיניות הפוגעת בהעסקת מבקשי מקלט; אלפים בסכנת פיטורים 2017-09-22 [הארץ]

בג'ץ: אסור לכלוא מבקשי מקלט ללא הגבלת זמן; ח'כ חנין בירך את ההחלטה 2017-09-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

בתל-אביב ייערך מפגש עם פליטים: איך הם רואים את החברה הישראלית 2017-08-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

תנחומי מק'י עם מותה של המנהיגה הקומוניסטית הסודנית פאטמה אחמד אבראהים 2017-08-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ריאיון עם מזכ'ל המפלגה הקומוניסטית: דרום אפריקה על פרשת דרכים 2017-08-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

המגזין 'פוריין פוליסי' חושף את גורלם המר של הפליטים שישראל מגרשת לאפריקה 2017-07-08 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ישנים על המדרכה: הדרך הקשה למשרדי רשות ההגירה 2017-06-30 [YNET]

דרעי מעכב את ההקלות למהגרי עבודה ומעסיקיהם 2017-06-30 [דה מרקר]

אלפים הפגינו בתל-אביב נגד חוק הפיקדון; אנשי ימין קראו לגירוש מבקשי מקלט 2017-06-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

לקראת יום הפליט הבינלאומי: זכויות פליטים – מאבק מובהק של השמאל 2017-06-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

רופאים לזכויות אדם: 'חוק הפיקדון' מסכן את בריאותם של מבקשי מקלט; מחאה במוצ'ש 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

'אוטובוס הסרטים' עומד להגיע למתקן הכליאה חולות שבנגב 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

אנשי ימין מתכוונים לשבש את הפגנת הפליטים נגד חוק הפיקדון במוצ'ש 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הפגנה ועצרת בתל-אביב בגלל החוק הגוזל 20% משכר הפליטים מאפריקה 2017-06-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הבנו שאנחנו לא רצויים כאן, אבל אין לנו לאן ללכת 2017-05-13 [שיחה מקומית]

סכסוך עבודה מקומי בנמל במדגסקר קיבל תפנית עולמית 2017-05-13 [דבר ראשון]

חוק הפיקדון שמפקיע חמישית משכרם של מבקשי מקלט 2017-05-13 [שיחה מקומית]

Northern Cape קרע בקונגרס הלאומי האפריקאי: הקומוניסטים דורשים את התפטרות נשיא דרא'פ 2017-04-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

עבדים היינו: 150 מליון ילדים בעולם עובדים בעבודה מסוכנת 2017-04-14 [דבר ראשון]

במתקן הכליאה חולות יתקיים סדר פסח אלטרנטיבי של פעילים ופליטים 2017-04-07 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

קרע בקונגרס הלאומי האפריקאי: הקומוניסטים דורשים את התפטרות נשיא דרא'פ 2017-04-07 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

כיצד הקבלנים מנצלים את מעמדם של הנתינים הזרים? 2017-04-07 [גלי צהל]

המוקד לפליטים ולמהגרים: הממשלה משתמשת במעצר כדי לגרש מהגרים ומבקשי מקלט 2017-03-31 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מאות אלפים הפגינו בברצלונה בדרישה לאפשר קליטתם של פליטים, מהגרים ומבקשי מקלט 2017-03-04 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ראש העיר ממשיך להסית נגד מבקשי מקלט ומהגרי עבודה המתגוררים בפתח תקווה 2017-03-04 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

עדות מפ'ת: לא משכירים לנו דירות, מדברים אלינו לא יפה, קוראים לנו גנבים 2017-03-04 [שיחה מקומית]

Eastern Cape בדרום אפריקה שוקלים להנהיג שכר מינימום 2017-02-17 [הארץ]

במקום: ניתוק החשמל ממבקשי המקלט בפתח תקווה היא בלתי חוקית 2017-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

סוהרי שב'ס בכלא חולות המציאו עבירת משמעת חדשה: מתן מזון לחתולים 2017-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

עשרות דירות מחולקות שברובן מתגוררים מבקשי מקלט ינותקו מחשמל בפתח תקוה 2017-02-03 [הארץ]

פקידים בכירים הודו בדיון בכנסת: לממשלה אין מדיניות כיצד לטפל בפליטים 2017-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

[More News]