Act NOW!

Archived news

בשל ההיטל על מסתננים עובדים: מסעדות בת'א נקלעו למצוקה 2018-12-01 [מעריב]

פעילי חד'ש החלו לחלק כרטיסי חבר לפליטים ולמבקשי מקלט מאפריקה שהצטרפו להסתדרות 2018-11-23 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

פרופ' שלמה מור יוסף: 'חייבים לייבא עובדים זרים; אני לא איש רע שרוצה לגרש פליטים' 2018-09-20 [הארץ]

למרות פסיקת רשות השיפוט: ההסתדרות מסרבת להנפיק כרטיסי חבר לפליטים שהתאגדו 2018-09-20 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מחריפה מחאת המסעדנים: 'כחלון הורס את הענף' 2018-08-26 [ישראל היום]

'חוק הפיקדון' בבג'ץ: 'עוני הפליטים פוגע בתושבי דרום תל אביב' 2018-07-28 [ערוץ 10]

נשיא טנזניה לסוהרים: יש לכם עובדים בחינם, תעבידו את האסירים יום ולילה 2018-07-20 [הארץ]

מצעד האיוולת: מגרשים פליטים — ומייבאים עובדים זרים 2018-06-23 [דה מרקר]

הישג לחד'ש: ההסתדרות חזרה בה ומבקשי מקלט יוכלו להצטרף כחברים בארגון העובדים 2018-06-15 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ריאיון עם עו'ד סטולר על התביעה מהסתדרות לקבל לשורותיה פליטים כחברים 2018-05-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

'העובדים, מבקשי מקלט, לא קיבלו את שכרם - המנכ'ל ועובדי המטה כן' 2018-04-20 [YNET]

בדרך לפירוק: 'לא שילמו לכ-1,000 מבקשי מקלט ועובדים מוחלשים' 2018-04-13 [YNET]

על מהגרי עבודה ופליטים: 'מונולוג הרופא' מאת המחזאי גלעד עברון 2018-04-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הניצול לא נעלם, רק עובר דירה: תעשיית הטקסטיל עוברת מאסיה לאפריקה 2018-03-23 [דבר ראשון]

מבקשי המקלט: 'אנחנו עובדים בעבודות השחורות שהישראלים לא רוצים' 2018-03-23 [YNET]

לציון יום האישה: יפגינו בשישי הקרוב בדרום ת'א נגד גירוש הפליטים 2018-03-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

לאחר מערכה ציבורית ההסתדרות הסכימה לקבל את הפליטים לשורותיה 2018-03-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מאות צעדו בדרום ת'א לציון יום האישה ובמחאה על תכנית ממשלת הימין לגרש את הפליטים 2018-03-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

גם הפליטים עובדים 2018-03-10 [הטלוויזיה החברתית]

הלקח מהפגנת הענק במוצ'ש: הגיע זמן הסוציאליסטים 2018-03-02 [דבר ראשון]

חד'ש דורשת מההסתדרות להצטרף למאבק נגד גירוש הפליטים 2018-03-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מרצים, עובדים וסטודנטים במכללה האקדמית ת'א-יפו מתנגדים לגירוש הפליטים 2018-03-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

100 מרצים וסטודנטים לעבודה סוציאלית באונ' בן גוריון: להפסיק את הגירוש 2018-03-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הפליטים הם עובדים: החל גיוס מבקשי מקלט לשורות ההסתדרות 2018-03-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

בניגוד לשתיקה הרועמת של ההסתדרות: כוח לעובדים מצטרף למאבק נגד גירוש הפליטים 2018-03-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מרצים ממכללת ספיר לממשלה: מתנגדים לגירוש הפליטים ומבקשי מקלט 2018-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

איך יכולה ההסתדרות לעצור את גירוש הפליטים ומבקשי מקלט האפריקאים 2018-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מבקשי המקלט הם רק 5% מעובדי המסעדות, אבל אין להם תחליף 2018-02-10 [דה מרקר]

הגזענות של ישראל: מגרשים אפריקאים - מייבאים סינים 2018-02-10 [דה מרקר]

גביית היטל עובדים זרים ממבקשי מקלט גדלה ב־55% 2018-02-10 [כלכליסט]

מאות מרצים בפנייה לראשי המוסדות להשכלה הגבוהה: התנגדו לגירוש הפליטים 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

לגרש את המגרשים: ממשלת ישראל זוממת לשלוח רבבות מבקשי מקלט לסכנת מוות 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

משרד התחבורה: לא ניתן להכניס תחבורה ציבורית לכפרים הבדואים בנגב 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

1500 עובדים סוציאליים נגד גירוש מבקשי מקלט: 'הם שורדי מחנות עינויים' 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

גירוש הפליטים כשאלה מעמדית: יש לגייס את העבודה המאורגנת למערכה 2018-02-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

180 מסעדנים יוצאים נגד גירוש מבקשי המקלט 2018-02-03 [הארץ]

500 אנשי אקדמיה לנתניהו ולממשלת הימין: עצרו את גירוש מבקשי המקלט 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ממשלה גוססת: נתניהו ושריו מנסים לשרוד ומכים בציבור הגומל להם במאבקים 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

רופאים, פסיכולוגים וצוותי אוויר מאוחדים נגד גירוש הפליטים ומבקשי מקלט 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ההסתדרות הרפואית לנתניהו ולדרעי: מתנגדת לגירוש פליטים… חולים 2018-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

עבור נתניהו הפליטים הם סחורה פוליטית מעולה 2018-01-27 [הארץ]

גם מסעדנים נגד גירוש מבקשי המקלט 2018-01-27 [כלכליסט]

יו״ר ועדת הרווחה ח״כ אלי אלאלוף יפרוש מן הכנסת בסוף הקדנציה 2018-01-27 [גלובס]

השתקה, התנכלות ואיומים: כך נוהג האו'ם בעובדות שמתלוננות על פגיעה מינית 2018-01-19 [הארץ]

אין גירוש מרצון: נתניהו מתכנן גם את השימוש בכוח לסילוק פליטים ומבקשי מקלט 2018-01-13 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הקומוניסטים בסודאן קוראים להמשיך את המחאות נגד עליית מחירי הלחם 2018-01-13 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

כשיתחיל הגירוש של מבקשי המקלט, חדרי מלון ומסעדות ייסגרו 2018-01-13 [דה מרקר]

סטודנטים ומרצים יפגינו במוסדות להשכלה גבוהה נגד גירוש הפליטים 2017-12-29 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

פורסם קול קורא למרצים באקדמיה להצטרפות להתארגנות 'סגל נגד הגירוש' 2017-12-15 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

[More News]