Act NOW!

Arkiverte nyheter

Også midlertidig ansatte har krav på ny jobb 2017-10-05 [LO]

Etterlyser regulering av nulltimerskontrakter 2017-10-05 [LO]

Tre store fagforbund i industrien slår seg sammen 2017-05-09 [LO]

Forbud mot nullkontrakter? 2017-03-30 [LO]

Streikekaos på flyplasser 2017-03-10 [dn.no/NTB]

Arbeidslivsmodellen rakner 2017-02-23 [LO]

Viktig seier i domstolen 2016-11-24 [LO]

Det faglige organisasjonskartet i endring 2016-11-24 [LO]

Ingen ny finsk sentralorganisasjon 2016-05-04 [LO]

Uenighet om ny samfunnskontrakt 2016-03-08 [LO]

Streiken til de kabinansatte i bemanningsbyrå på jobb for SAS førte fram 2016-02-24 [Fri fagbevegelse]

Flystreik 2016-02-22 [VG]

Arbeidstakerne får regningen for krisen 2016-02-12 [Utdanningsnytt]

Universiteter sier opp over tusen ansatte 2016-02-08 [Uniforum]

Regjeringen vil tvinge frem kutt i feriepenger og sykelønn 2016-01-27 [Aftenposten]

Bryter med nordisk demokrati og innfører tvangslover 2016-01-24 [abc nyheter]

Arbeidsgiverne med nei til samfunnskontrakt 2016-01-15 [LO]

Sammenbrudd i samforstandsforhandlingene 2015-12-04 [LO]

Budsjettkutt uten fagbevegelsens velsignelse 2015-12-02 [Troms folkeblad/NTB]

Finland: Fra vondt til verre 2015-12-01 [LO]

Nordisk kritikk mot den finske regjeringen 2015-10-01 [Fri fagbevegelse]

300.000 protesterte mot krisepakke 2015-09-21 [Fri fagbevegelse]

Storstreik mot lønnskutt og angrep på forhandlingsretten 2015-09-17 [Fri fagbevegelse]

Streik mot regjeringens forsøk på å innskrenke arbeidstakernes rettigheter 2015-09-15 [iTromsø/NTB]

Ny hovedorganisasjon tar form 2015-07-03 [LO]

Hard ball mot fagbevegelsen 2015-06-02 [LO]

Ny streik truer Norwegian 2015-03-20 [Avisen Agder/NTB]

Faglig samling i 2016 2015-01-27 [LO]

Storfusjon i fagbevegelsen på tegnebrettet 2014-12-01 [Fri Fagbevegelse]

Ny finsk hovedsammenslutning skal utredes 2014-11-28 [LO]

Lønnskutt og mer jobbing for Finnair-ansatte 2014-10-07 [Dn.no]

Streik mot slavekontrakter 2014-06-12 [Fri Fagbevegelse]

Flygelederstreik fra onsdag 2013-10-21 [Boarding]

Finnair vekker harme med Norwegian-taktikk 2013-08-22 [Aftenposten]

290 må gå fra Finnair 2013-05-02 [E24]