More news from Africa

<-- Back


Israel הרוב נגד מניעת כניסת עובדים זרים לפ'ת 2017-01-20 [מעריב]

Israel בעקבות עתירה: משרד הפנים מנפיק אישורי לידה לבני מהגרי עבודה ומבקשי מקלט 2017-01-06 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Japan עובדת במשרד פרסום התאבדה בגלל עומס יתר - ומה עשה המנכ'ל? 2016-12-30 [MAKO]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים חושף: עשרות מהגרים המוחזקים בבתי הכלא במשך שנים ארוכות 2016-12-16 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הוקם לפני שנתיים: דו'ח חדש חושף את הליקויים של בית הדין לענייני הגירה 2016-12-09 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Sudan סודאן: המונים לוקחים חלק בשלושה ימים של מרי אזרחי 2016-12-02 [שיחה מקומית]

Sudan השביתה ההמונית בסודאן: עסקים סגורים, רחובות ריקים ועיתונים מוחרמים 2016-12-02 [שיחה מקומית]

Israel ארגונים מתנגדים להפעלת קרן הפיקדון עבור פליטים ומבקשי מקלט 2016-10-14 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel קו לעובד – בגצ נגד אי תפקוד מוסד הממונה על עובדים זרים 2016-09-30 [עבודה שחורה]

South Africa Limpopo הבחירות לרשויות המקומיות בדרום אפריקה: הקונגרס הלאומי איבד קולות לימין ולשמאל 2016-08-12 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel יום הפליט הבינלאומי יצוין מול מתקן הכליאה 'חולות' שבנגב 2016-06-17 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel תומכים במוקד לפליטים ולמהגרים ונהנים ממופע של אנסמבל 'ציפורלה' 2016-06-17 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בתל-אביב ייערך ערב התרמה של המוקד לפליטים ולמהגרים 2016-05-06 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel האגודה לזכויות האזרח מתנגדת לגירוש 9 משפחות של מהגרי עבודה 2016-05-06 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בתל-אביב יפתח הפסטיבל דוקאביב 2016: פליטים ומבקשי מקלט על המסך 2016-05-06 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מדינת ישראל דוחה בקשות מקלט של פליטי אריתריאה וסודן ללא בדיקה 2016-04-28 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עמותת א.ס.ף: מבקשי מקלט שוהים בישראל כחוק וזקוקים לעבודה 2016-04-22 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel רבנים לזכויות אדם יקיימו סדר פסח עם מבקשי מקלט במתקן חולות 2016-04-01 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel דיון בבג'ץ בעתירה נגד האיסור על הכנסת מוצרי מזון למתקן חולות 2016-03-18 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel שערורייה גזענית במבחן באוניברסיטת בן גוריון: מבקשי מקלט הפכו ל'חולדות' 2016-02-19 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בבאר-שבע תתקיים שיחה על מצבם של הפליטים האפריקאים בישראל 2016-01-08 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בתל-אביב ייפתח קורס הכשרת מתנדבים של המוקד לפליטים ולמהגרים 2016-01-08 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מבצע גיוס תרומות למועדון הנוער של ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט 2016-01-01 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel שורה של אירועים בתל-אביב לציון יום המהגר הבינלאומי 2015-12-19 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פעילים למען הפליטים מזמינים לביקור במתקן הכליאה חולות שבנגב 2015-12-04 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מופע משותף של מבקשי מקלט וישראלים באוניברסיטת בן גוריון 2015-11-29 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel שוחררו מחולות מבקשי מקלט שהיו כלואים בו יותר משנה בניגוד לפסיקת בג'ץ 2015-10-12 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel איסור העסקת זרים: באילת נותרו ללא עובדים 2015-10-05 [YNET]

Israel ארגוני זכויות אדם עתרו נגד כליאתם של פליטים המסרבים לעזוב למדינה אפריקאית 2015-07-05 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ארגוני זכויות אדם דורשים לאפשר הכנסת מזון למתקן 'חולות' במהלך הרמדאן 2015-06-29 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בת'א יתקיים ערב ההתרמה השנתי למאבק בסחר בבני אדם 2015-06-22 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בבאר-שבע יציינו את יום הפליט הבינלאומי 2015-06-22 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פליטים הכלואים במתקן חולות סיימו קורס באוניברסיטת בן-גוריון 2015-06-01 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המשטרה לא מאשרת להפגין נגד גירוש מבקשי מקלט במרכז תל-אביב 2015-04-27 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel סיור של המוקד לפליטים ולמהגרים בדרום תל-אביב 2015-04-24 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מאות הפגינו בת'א במחאה על ההזנחה המתמשכת של דרום העיר ועל מותם של חמישה ילדי מהגרי עבודה 2015-04-21 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

South Africa מלך זולו: די לרצוח עובדים זרים, דבריי סולפו 2015-04-21 [YNET]

Israel הפגנה בתל-אביב: לא לגירוש מבקשי מקלט – לא נעמוד מנגד 2015-04-14 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הפגנת מחאה נגד הפקרת ילדים למותם בדרום תל-אביב 2015-04-11 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מגייסים תרומות וסיוע לגני הילדים של מבקשי מקלט ומהגרי עבודה בדרום תל-אביב 2015-04-05 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel תוך חודשיים המרפאה של רופאים לזכויות אדם טיפלה ב-956 מבקשי מקלט ופליטים 2015-04-05 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ חנין: גירוש בכוח של מבקשי מקלט יסכן את חייהם 2015-04-02 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel תנו לפליטים לעבוד 2015-04-01 [הארץ]

Israel דוח: מצב מבקשות מקלט עובדות בישראל 2015-03-10 [הטלוויזיה החברתית]

Israel פקחי ההגירה עצרו עשרות מבקשי מקלט במהלך פשיטה בדרום תל אביב 2015-02-16 [שיחה מקומית]

Israel ח'כ חנין תובע לספק אמצעי חימום בכלא חולות; הטמפרטורה קרובה לאפס 2015-01-16 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ארגוני זכויות אדם עתרו לבג'ץ בדרישה לספק אמצעי חימום לעצירי 'חולות' 2015-01-16 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel העסקתם מבקש מקלט? שלמו מס גבוה 2015-01-08 [YNET]

Israel הוגשה עתירה שלישית נגד 'חוק ההסתננות' 2015-01-07 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

[More News]