More news from Africa

<-- Back


Israel ח'כ חנין: מנהיג מפלגת העבודה אבי גבאי שכח מה זה להיות יהודי 2017-11-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel נציגי המסעדות, הניקיון והסיעוד: 'לא נוכל לשלם את מס מבקשי המקלט' 2017-11-24 [YNET]

Israel הפתרון לענף הסיעוד: עובדים זרים לא חוקיים 2017-11-19 [דה מרקר]

Israel הקלות לעסקים החייבים בהיטל עובדים מבקשי מקלט: הקנסות יבוטלו 2017-11-10 [דה מרקר]

Israel בניגוד לחוק: פליטים אשר עוזבים את ישראל לא מקבלים את כספי הפיקדון 2017-11-03 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel שני מבקשי מקלט מדרפור עתרו לבג'ץ כדי שייבחנו את בקשות המקלט שלהם 2017-10-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים מגייס רצים ישראלים במרוץ הלילה של תל-אביב 2017-10-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מפגש עם פעילים בתל-אביב: חושבים מחד'ש על פליטות והגירה 2017-10-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel העליון הכשיר מדיניות הפוגעת בהעסקת מבקשי מקלט; אלפים בסכנת פיטורים 2017-09-22 [הארץ]

Israel בג'ץ: אסור לכלוא מבקשי מקלט ללא הגבלת זמן; ח'כ חנין בירך את ההחלטה 2017-09-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בתל-אביב ייערך מפגש עם פליטים: איך הם רואים את החברה הישראלית 2017-08-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Sudan תנחומי מק'י עם מותה של המנהיגה הקומוניסטית הסודנית פאטמה אחמד אבראהים 2017-08-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

South Africa ריאיון עם מזכ'ל המפלגה הקומוניסטית: דרום אפריקה על פרשת דרכים 2017-08-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המגזין 'פוריין פוליסי' חושף את גורלם המר של הפליטים שישראל מגרשת לאפריקה 2017-07-08 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ישנים על המדרכה: הדרך הקשה למשרדי רשות ההגירה 2017-06-30 [YNET]

Israel דרעי מעכב את ההקלות למהגרי עבודה ומעסיקיהם 2017-06-30 [דה מרקר]

Israel אלפים הפגינו בתל-אביב נגד חוק הפיקדון; אנשי ימין קראו לגירוש מבקשי מקלט 2017-06-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel לקראת יום הפליט הבינלאומי: זכויות פליטים – מאבק מובהק של השמאל 2017-06-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel רופאים לזכויות אדם: 'חוק הפיקדון' מסכן את בריאותם של מבקשי מקלט; מחאה במוצ'ש 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel 'אוטובוס הסרטים' עומד להגיע למתקן הכליאה חולות שבנגב 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel אנשי ימין מתכוונים לשבש את הפגנת הפליטים נגד חוק הפיקדון במוצ'ש 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הפגנה ועצרת בתל-אביב בגלל החוק הגוזל 20% משכר הפליטים מאפריקה 2017-06-02 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הבנו שאנחנו לא רצויים כאן, אבל אין לנו לאן ללכת 2017-05-13 [שיחה מקומית]

Madagascar סכסוך עבודה מקומי בנמל במדגסקר קיבל תפנית עולמית 2017-05-13 [דבר ראשון]

Israel חוק הפיקדון שמפקיע חמישית משכרם של מבקשי מקלט 2017-05-13 [שיחה מקומית]

South Africa Northern Cape קרע בקונגרס הלאומי האפריקאי: הקומוניסטים דורשים את התפטרות נשיא דרא'פ 2017-04-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Africa עבדים היינו: 150 מליון ילדים בעולם עובדים בעבודה מסוכנת 2017-04-14 [דבר ראשון]

Israel במתקן הכליאה חולות יתקיים סדר פסח אלטרנטיבי של פעילים ופליטים 2017-04-07 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

South Africa קרע בקונגרס הלאומי האפריקאי: הקומוניסטים דורשים את התפטרות נשיא דרא'פ 2017-04-07 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel כיצד הקבלנים מנצלים את מעמדם של הנתינים הזרים? 2017-04-07 [גלי צהל]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים: הממשלה משתמשת במעצר כדי לגרש מהגרים ומבקשי מקלט 2017-03-31 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Spain מאות אלפים הפגינו בברצלונה בדרישה לאפשר קליטתם של פליטים, מהגרים ומבקשי מקלט 2017-03-04 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ראש העיר ממשיך להסית נגד מבקשי מקלט ומהגרי עבודה המתגוררים בפתח תקווה 2017-03-04 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עדות מפ'ת: לא משכירים לנו דירות, מדברים אלינו לא יפה, קוראים לנו גנבים 2017-03-04 [שיחה מקומית]

South Africa Eastern Cape בדרום אפריקה שוקלים להנהיג שכר מינימום 2017-02-17 [הארץ]

Israel במקום: ניתוק החשמל ממבקשי המקלט בפתח תקווה היא בלתי חוקית 2017-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel סוהרי שב'ס בכלא חולות המציאו עבירת משמעת חדשה: מתן מזון לחתולים 2017-02-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עשרות דירות מחולקות שברובן מתגוררים מבקשי מקלט ינותקו מחשמל בפתח תקוה 2017-02-03 [הארץ]

Israel פקידים בכירים הודו בדיון בכנסת: לממשלה אין מדיניות כיצד לטפל בפליטים 2017-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פליטים מרחבי הארץ יפגינו מול הכנסת בירושלים ויידרשו 'אל תגרשו אותנו' 2017-01-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מאות מבקשי מקלט הפגינו בעליון: לא לגירוש לסכנת מוות 2017-01-27 [שיחה מקומית]

Israel הרוב נגד מניעת כניסת עובדים זרים לפ'ת 2017-01-20 [מעריב]

Israel בעקבות עתירה: משרד הפנים מנפיק אישורי לידה לבני מהגרי עבודה ומבקשי מקלט 2017-01-06 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Japan עובדת במשרד פרסום התאבדה בגלל עומס יתר - ומה עשה המנכ'ל? 2016-12-30 [MAKO]

Israel המוקד לפליטים ולמהגרים חושף: עשרות מהגרים המוחזקים בבתי הכלא במשך שנים ארוכות 2016-12-16 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הוקם לפני שנתיים: דו'ח חדש חושף את הליקויים של בית הדין לענייני הגירה 2016-12-09 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Sudan סודאן: המונים לוקחים חלק בשלושה ימים של מרי אזרחי 2016-12-02 [שיחה מקומית]

Sudan השביתה ההמונית בסודאן: עסקים סגורים, רחובות ריקים ועיתונים מוחרמים 2016-12-02 [שיחה מקומית]

Israel ארגונים מתנגדים להפעלת קרן הפיקדון עבור פליטים ומבקשי מקלט 2016-10-14 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

[More News]