LabourStart - / רוסיה

Russia


עברית / All languages


Search:

      

Top stories


ActNOW


חדשות בארכיון


בשל חוסר מידע, פנסיונרים שעלו מברה'מ אינם מודעים לזכאותם לפנסיה מרוסיה 2019-02-15 [דבר ראשון]

מאות אלפים הפגינו שוב ברחבי רוסיה נגד הרפורמה הניאו-ליברלית בפנסיה 2018-09-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

בגלל המחאות ההמוניות: פוטין נאלץ לסגת חלקית מהעלאת גיל הפרישה ברוסיה 2018-09-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הפגנות ברחבי רוסיה בהובלת המפלגה הקומוניסטית נגד העלאת גיל הפרישה 2018-08-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

רבבות מפגינים ברוסיה נגד העלאת גיל הפרישה 2018-07-28 [דבר ראשון]

מאות אלפים הפגינו ברחבי רוסיה נגד העלאת גיל הפרישה על ידי פוטין 2018-07-06 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

פועלים הרוגים ועבדות מודרנית: המחיר האנושי של מונדיאל 2018 2018-06-15 [דבר ראשון]

האיגודים המקצועיים ברוסיה מודאגים מפסיקה חדשה של בית המשפט 2018-01-19 [שיחה מקומית]

מאות אלפים הפגינו ברחבי רוסיה לציון 100 שנה למהפכת אוקטובר 2017-11-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

תמר גוז'נסקי על מהפכת אוקטובר: מימוש זכותו של העם העובד לעושר כולו 2017-11-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

100 שנה למהפכת אוקטובר בהנהגת לנין והמערכה לא תמה 2017-11-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

עבדים מצפ' קוריאה ו-17 הרוגים: כך בונה רוסיה מגרשים למונדיאל 2017-07-08 [דבר ראשון]

לפחות 17 עובדי בניין נהרגו בהכנות למונדיאל 2018 ברוסיה 2017-06-16 [כלכליסט]

עשרות אלפי צפון קוריאנים הועסקו בתנאי ניצול בבניית אצטדיון המונדיאל ברוסיה 2017-06-09 [הארץ]