<-- Back


Israel ממשלת ישראבלוף: נתניהו לא סוטה מדרכו הניאו-ליברלית והגזענית 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel אירועי מחאה של עובדי מוסדות התרבות ביום ג' הקרוב 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עובדי אל על יפגינו מול ביתו של נתניהו במחאה על אזלת ידה של הממשלה 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מאבקי עובדים בעת משבר הקורונה 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הפגנות של עובדות המשפחתונים ברחבי הארץ 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ עודה בדיון בוועדת העבודה והרווחה: שכיר או עצמאי חייב לקבל 100% פיצוי 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הפגנה של עובדי מוסדות התרבות מול הכנסת ומשרד האוצר; היום – מחאות בכל הארץ 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עיריית קריית שמונה מנסה להפריט שירותי ניקיון ואחזקה 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ועד עובדי חברת כלל ביטוח קורא ליו'ר הדירקטוריון להתפטר מתפקידו 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ תומא-סלימאן קראה לקיצור תורניות המתמחים ולהוספת 500 תקנים של רופאים 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ללא מאבק נסגר מפעל פניציה בצפון ו-300 עובדיו פוטרו בהסכמת ההסתדרות 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הפגנות רבות צפויות בי-ם לקראת הצגת ממשלת הימין 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עובד נמחץ למוות באתר בנייה בתל-אביב 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מאבק מטפלות המשפחתונים שבפיקוח המדינה נשא פרי: יקבלו מענקים 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הוכרז סכסוך עבודה ברשת מגה: העובדים מתכוננים לשביתה ממושכת 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel דיון בכנסת: כ-200 אלף מובטלים ערבים חדשים; רשויות מקומיות בקריסה 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מחאה סוערת נגד ממשלת הימין החדשה מול הכנסת 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פעילי אקדמיה לשוויון דנים על משבר הקורונה ועתידה של ההשכלה הגבוהה בישראל 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פורום קהלת – זרוע הימין נגד המורים וארגוני עובדי ההוראה 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הסכם תקדימי בפרטנר: כל עובדי החל'ת ישובו לעבודה עד יום ג' ולא יהיו פיטורים 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel שביתת מחאה של האחיות בעקבות תקיפת אחות בבי'ח באר יעקב 2020-05-16 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel أبلغت اللجنة القطرية لأولياء الأمور ورؤساء السلطات الجمهور: لا عودة إلى المدرسة 2020-04-30 [Davar]

Israel בזכות 'פסיקת הטיפים', מאות אלפי מלצרים זכאים לדמי אבטלה בהתאם לשכרם האמיתי 2020-04-19 [דבר ראשון]

Israel ראיון אישי עם יו״ר ההסתדרות בלב המשבר הכלכלי הגדול בתולדות המדינה 2020-04-19 [דבר ראשון]

Israel יו'ר ההסתדרות: 'יש להעביר כסף חי לאל על, גם אם המשמעות היא להלאים חלק ממניותיה' 2020-04-19 [דבר ראשון]

Israel חרדים, אימהות עובדות, ערבים: העבודה מרחוק מרחיבה פערים בשוק העבודה 2020-04-19 [דבר ראשון]

Israel עצומה של חד'ש: 100% מהשכר ולא פחות; יו'ר ההסתדרות מציע… הלוואות לחבריה 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ההרוג ה-14 בתאונת עבודה מתחילת השנה: עבד אלכרים ריאן מכאבול 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ועד טייסי ארקיע מתנגד לפירוק החברה ודורש לנהל את מאמצים להצלתה 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הסכם בחברת התעופה ישראייר: לא יהיו פיטורים וקיצוץ מחצית השכר לחודשיים 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel לאחר מאבק ממושך: העובדים הסוציאליים ברשויות המקומיות יוכרו כחיוניים 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הקואליציה הארצית להעסקה ישירה מצטרפת לקריאה: 100% מהשכר – לא פחות 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ תומא-סלימאן דורשת לבטל תקנות לשעת חירום שמאפשרות להוציא לחל'ת עובדות בהיריון 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מחדל הכרטיסים: בנק ישראל מפר את התחייבותו לסייע לאזרחים במשיכת גמלאות 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel כמעט 26% דורשי עבודה; לקראת הסכם בין ההסתדרות לאוצר 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel במקום תוכנית היציאה הניאו-ליברלית של הימין – חיוני להציב תוכנית אחרת למען הכלל 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בחסות משבר הקורונה ממשלת הימין חותרת לפגוע במורים 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ כסיף על משבר אל על: העובדים לא נשאלו – יש לאמץ את תכנית ההצלה של הוועד 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בעקבות המחאות ולקראת דיון בבג'ץ: בוטל ההיתר להוציא לחל'ת עובדות בהיריון 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel תכנית יציאה השכלה גבוהה: עשרה צעדים שיש לנקוט ומהר ככל האפשר 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בית הדין חייב למסור פרטים על קיצוצים ולשמוע את עמדתם של עובדי ערוץ 13 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel סקר: 37% מהעובדים הוצאו לחופשה בגלל משבר הקורונה – רובם לא מאוגדים 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הסתדרות המורים מתנגדת לקיצור חופשת הקיץ כפי שמתכננת הממשלה 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel אלפים בהפגנות הזעם של העצמאים ברחבי הארץ; שכירים הצטרפו למחאה נגד הממשלה 2020-04-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel שירות התעסוקה: כ-70% אבטלה באילת, מספר דורשי העבודה במרץ זינק פי 60 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Global ארגון העבודה העולמי: המעסיק אחראי על העובד ומשפחתו גם בזמן משבר 2020-04-05 [דבר ראשון]

Israel ההסתדרות והמעסיקים לראש הממשלה: 'הניסיון לא לגעת בקופת המדינה כעת, יביא לפגיעה בהמשך' 2020-04-05 [דבר ראשון]

Israel 42 אנשי רפואה חלו בקורונה: הרופאים והאוצר חתמו על הסכם קיבוצי מיוחד 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel נציגי העובדים דורשים לבטל את החופשות הכפויות בתאגיד השידור הציבורי 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

[More News] / [Archived News]