<-- Back


Israel ההסתדרות והמעסיקים לראש הממשלה: 'הניסיון לא לגעת בקופת המדינה כעת, יביא לפגיעה בהמשך' 2020-04-05 [דבר ראשון]

Israel 42 אנשי רפואה חלו בקורונה: הרופאים והאוצר חתמו על הסכם קיבוצי מיוחד 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel נציגי העובדים דורשים לבטל את החופשות הכפויות בתאגיד השידור הציבורי 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel אלף מרצים במוסדות להשכלה גובהה מוחים: ההנהלות הוציאו עובדים לחל'ת שלא בצדק 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel לאחר 15 חודשי מו'מ: נחתם הסכם קיבוצי שלישי באוניברסיטה הפתוחה 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel נתניהו מסבן את המשק: ההסתדרות דורשת רשת ביטחון לחסכונות הפנסיה 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel 816 אלף דורשי עבודה; שיעור האבטלה מתקרב ל-20% 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel בעקבות הקורונה: האחיות חתמו על הסכם קיבוצי מיוחד – לא תהיה פגיעה בשכר 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel עתירה לתשלום מיידי של דמי אבטלה; כ-900 אלף דורשי עבודה ויותר מ-21% אבטלה 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מפסיקים להיות שקופים: עצמאים נפגעי משבר הקורונה יפגינו ביום שני מול הכנסת 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ההסתדרות השיקה פורטל אינטרנט חדש בעקבות משבר הקורונה For more info 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel כוח לעובדים דורש תשלום 100% שכר עבור מאות אלפי המפוטרים והעובדים בחל'ת 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel יותר מ-922 אלף דורשי עבודה; שיעור האבטלה עלה ליותר מ-22% 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ועד עובדי שירות עיבודים ממוחשבים מתנגד ל'מיקור חוץ' לידי חיילים וקצינים 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מצב חירום רפואי-חברתי: שיחה מקוונת עם ח'כ עאידה תומא-סלימאן וד'ר אפרים דוידי 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel פניציה הודיעה על סגירת המפעל הצפוני והעובדים יוצאים למאבק 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ההרוג ה-11: מת מפצעיו חוסיין עטאללה שנפל במהלך עבודתו ביפיע 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ כסיף: התוכנית הכלכלית של ממשלת המעבר הימנית – מכירת חיסול של חברה 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel תקנות החירום החדשות: העובדים הסוציאליים דורשים להגדירם כחיוניים למשק 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel משבר הקורונה: ח'כ תומא-סלימאן דורשת להקפיא את תשלומי האזרחים לביטוח הלאומי 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel יותר ממיליון דורשי עבודה בישראל: כוח לעובדים דורש פיצוי מלא על אובדן ההכנסה 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ההרוג ה-12 בתאונת עבודה: אבראהים עאדל מסארווה מכפר קרע 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הסתדרות המורים חתמה על הסכם קיבוצי להסדרת העבודה במכללות האקדמיות לחינוך 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ההסתדרות הצליחה למצוא תעסוקה לטייסים שפוטרו בעקבות הקורונה 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ההסתדרות מתנגדת לבקשת המעסיקים להכיר בשהיית עובדים בבידוד – כחל'ת 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ללא תקדים: שיעור האבטלה בישראל עומד על כ-25% – יותר ממיליון עובדים 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ארבעה עובדים נהרגו בתאונות עבודה תוך שבוע: האחרונים הם עובד בניין מבית ג'אן ושליח בן 14 מכפ'ס 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מתנגדים לפיטורים ולהוצאה לחל'ת: 150 עיתונאי חדשות 13 קיימו אסיפת מחאה 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel נתניהו וכחלון הציגו פייק תוכנית כלכלית שעיקרה תמיכה במעסיקים 2020-04-05 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ו'ר ההסתדרות: 'התוכנית לא מביאה בשורה למשק' 2020-04-01 [Ynet]

Israel רצינו להגיד תודה 2020-03-26 [דבר]

Israel משק במתכונת חירום 2020-03-21 [דבר]

Global ארגון העבודה העולמי: חשש ל-25 מיליון משרות אבודות בשל הקורונה 2020-03-21 [דבר ראשון]

Israel ההסתדרות והאוצר סיכמו: חופשה בתשלום לרוב עובדי המגזר הציבורי החל מרביעי 2020-03-21 [דבר ראשון]

Israel ארנון בר-דוד לחברי ההסתדרות: 'המשק הישראלי בסכנה, גם אנחנו תחת האלונקה' 2020-03-21 [דבר ראשון]

Israel תקנות החירום אושרו: מספר העובדים במגזר הציבורי והעסקי יצומצם ל-30%, מלבד שירותים חיוניים 2020-03-21 [דבר ראשון]

Israel הגיע הזמן להבטיח לאזרחי ישראל: אף אחד לא ייזרק לעוני בגלל הקורונה 2020-03-21 [דבר ראשון]

Israel ארגון העיתונאים ליועץ המשפטי: המעקב אחרי אזרחים מסכן את חופש העיתונות 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel סכסוך עבודה חדש בערוץ 13: ההנהלה רוצה לקצץ כ-30% מהשכר 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel כל העיתונאים ב'טיים אאוט' ו'את' הוצאו לחופשה ללא תשלום 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הסתדרות האחיות שוב דורשת מיגון ראוי לצוותים הרפואיים 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel ח'כ ג'בארין בפנייה לשרי האוצר והחינוך: שלמו שכר מלא למורים ולגננות 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel התעשיינים דרשו וממשלת הימין הסכימה: ניתן היתר להעסקת עובדים עד 14 שעות ביממה 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel המשבר בעיתונות: ועדי קבוצת ידיעות התאחדו נגד ההנהלה; סכסוכים בערוץ 13 ובוואלה 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel משבר הקורונה: ארגונים חברתיים דורשים מהממשלה סיוע מיידי לאוכלוסיות המוחלשות 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel הישג להסתדרות המורים: שכר חודש מרץ וחופשת פסח ישולם במלואו; גם המרצים יקבלו את שכרם 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel 452 אלף עובדים נרשמו בשירות התעסוקה; גמלאים-שכירים לא מקבלים דמי אבטלה 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel אינן חברות בהסתדרות המורים: אלפי מורות חרדיות הוצאו לחופשה ללא תשלום 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Israel מונולוג של טכנאי אל על ותיק: יש להלאים את המוביל הלאומי 2020-03-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

[More News] / [Archived News]