Act NOW!

Archived news

ריאיון עם מזכ'ל המפלגה הקומוניסטית של ונצואלה: מה שלא הולך בממשלתו של מדורו 2019-10-09 [מק]

המפלגה הקומוניסטית של ונצואלה: תמיכה ביקורתית בנשיא מדורו 2017-08-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נכשלה השביתה הכללית שהכריז הימין בוונצואלה; ביום ראשון ייערך משאל עם 2017-07-28 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ונצואלה: הפגנות המוניות בעד ונגד ממשלתו הסוציאליסטית של ניקולס מדורו 2017-04-21 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

כישלון חרוץ של השביתה הכללית שהוכרזה על ידי הימין הפרו-אמריקאי בוונצואלה 2016-11-04 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נשיא ונצואלה: העובדים ישתלטו על כל מפעל שאינו מייצר או ננטש 2016-05-20 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

המשמעות של מפלת השמאל בבחירות לפרלמנט בוונצואלה 2015-12-19 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ונצואלה: הקומוניסטים קוראים לשקם את התנועה המהפכנית העממית בעקבות תוצאות הבחירות 2015-12-11 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נשיא ונצואלה העלה ב-30% את שכר המינימום – יעמוד על 1,162 דולר לחודש 2015-05-06 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]