Act NOW!

Archived news

הוכרז סכסוך באסם: החברה הרב לאומית מוציאה מפעלים ומקומות עבודה לחו'ל 2019-08-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מאות אלפי נשים ברחבי שוויץ יצאו לרחובות בדרישה לשוויון בשכר 2019-06-22 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

פסק זמן בצעדים הארגוניים ברכבת; עובדי אסם מוחים נגד פיטורים 2019-03-22 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

אלפי עובדים בחברת ביטוח קיבלו משכורת כפולה 2018-12-28 [כלכליסט]

נחתם הסכם עם ועד עובדי נהגי סקטור 'קפוא ומצונן' של תאגיד אסם 2018-05-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הבנק השוויצרי קרדיט סוויס דיווח על הפסד גבוה מהצפוי ברבעון הרביעי 2017-02-17 [כלכליסט]

בעקבות הסכם המיזוג אסם-נסטלה: הסכם חדש להבטחת הביטחון התעסוקתי של עובדי הקבוצה 2017-02-03 [הסתדרות]

זרעים גדרה תיסגר - 100 עובדים בדרך הביתה 2017-01-27 [כלכליסט]

על מה מדברים השנה בדאבוס ובעיקר על מה לא מדברים 2017-01-20 [דה מרקר]

רוסק עמינח בדאבוס: יהיו עוד קיצוצים בבנק לאומי 2017-01-20 [כלכליסט]

אחרי המכירה לנסטלה עובדי אסם יקבלו מענק של כ־17 מיליון שקל 2017-01-20 [כלכליסט]

השוויצרים דחו הצעה לשכר קיום לא מותנה לכולם 2016-06-10 [דבר ראשון]

הסכם קיבוצי מיוחד נחתם בין ההסתדרות לאסם 2015-06-01 [ההסתדרות]

ההסתדרות וקבוצת אסם חתמו על הסכם קיבוצי 2015-06-01 [News1]

עובדי מפעל זרעים גדרה התאגדו בהסתדרות: רוצים הסכם קיבוצי 2015-01-02 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

חברות ענק בעולם מעלות את השכר בהתאם ליוקר המחיה 2014-10-29 [כלכליסט]