Act NOW!

Archived news

עובדים וצעירים הפגינו ברחבי לבנון וחסמו כבישים: 'אנו רעבים' 2019-10-09 [מק]

שביתות כלליות ומחאות המוניות: מעמדם של הפליטים הפלסטינים בלבנון אינו בטוח 2019-08-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

כנס בביירות של ראשי איגודים מהמדינות הערביות באזור דן בחיזוק האיגודים המקצועיים באזור 2019-05-11 [דבר]

מוסא נאסיף: סיפורו של המהפכן החיפאי יליד לבנון הבלתי-נלאה 2019-01-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

אלפי קומוניסטים לבנונים מחו במרכז ביירות נגד היוקר והשחיתות השלטונית 2018-12-28 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

שבוע שני של הפגנות נגד היוקר והשחיתות השלטונית ברחובות ביירות 2018-12-28 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מזכ'ל המפלגה הקומוניסטית הלבנונית: המצב נפיץ ועלול להידרדר למלחמה 2018-03-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ספר חדש: הכלכלה המדינית של חיזבאללה – מנציג העשוקים לניאו-ליברליזם 2017-10-27 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

צבא לבנון מוכן לדכא בכוח הפגנות מחאה נגד המדיניות הכלכלית של הממשלה 2017-03-24 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נגד הרפורמה בשוק הביצים: שביתה ביישובי קו העימות 2016-04-15 [ישראל היום]