Act NOW!

Archived news

שבוע רביעי למחאות ההמוניות בצ'ילה: רבבות נשים הפגינו בסנטיאגו 2019-11-30 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

לראשונה מאז הדיקטטורה הצבאית: חיילים מפטרלים בצ'ילה בעקבות המחאה החברתית 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

חרף נוכחות הצבא נמשכות המחאות בצ'ילה; הקומוניסטים דורשים לסלק חיילים מהרחובות 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

איגודי העובדים בצ'ילה הכריזו על שביתה כללית; מפגינים מסלקים את חיילים מהרחובות 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מניין ההרוגים במחאות החברתיות בצ'ילה עלה ל-18; יותר מאלפיים מפגינים נעצרו 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

הרומסים את זכויות אדם: ההפגנות הגדולות ביותר בצ'ילה מאז תחילת המחאה החברתית 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ארגון עובדי עיריית חיפה זועם על הפרטת שירותי הניקיון ברחובות העיר 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

צ'ילה: מאות אלפים הפגינו בוולפראיסו; חיילים מסרבים להשתתף בדיכוי המחאות 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

שביתה כללית בצ'ילה: בגלל המחאות החברתיות בוטלה פסגת מנהיגי העולם 2019-11-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

רבבות הפגינו בצ'ילה ודרשו לבטל את הפנסיה המופרטת – השיטה הנהוגה בישראל 2018-05-19 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מדוע העובדים והגמלאים בצ'ילה מפגינים ולמה זה חשוב גם לנו 2017-06-09 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

לאחר 4 שנות מאבק ברחובות: בצ'ילה בוטל שכר הלימוד בהשכלה הגבוהה 2016-01-08 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

לאחר 4 שנות מאבק ברחובות ערי צ'ילה: בוטל שכר הלימוד באוניברסיטאות 2016-01-01 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מאה אלף סטודנטים הפגינו בצ'ילה למען השכלה גבוהה ובתמיכה עם המורים השובתים 2015-06-28 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

על רקע שערויות והעמקת המחאה החברתית: נשיאת צ'ילה פיטרה את כל הממשלה 2015-05-09 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

England בהתאחדות הסטודנטים לומדים את לקחי המאבקים ההמוניים נגד שכר לימוד בבריטניה 2015-04-24 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]