LabourStart - קנדה

Canada


Bienvenue à LabourStart Canada

English / Français


עברית / All languages


Search:

   CAN:    

Labour news in YOUR province

Top stories


ActNOW


Archived news


שיחה מקוונת עם פרופ' ליאו פאניץ' על האסטרטגיה הסוציאליסטית 2020-08-11 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Michigan ג'נרל מוטורס נכנעת ללחץ ולמלחמת הסחר: מפטרת אלפי עובדים וסוגרת מפעלים 2018-12-01 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Ontario הפעיל והחוקר סם גינדין: לחיות כאילו הסוציאליזם אפשרי כאן ועכשיו 2017-11-10 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Quebec ובדי בית הזיקוק בקנדה שובתים כבר 9 חודשים - ועכשיו יש להם גב 2017-10-27 [דבר ראשון]

Ontario סירס קנדה הגישה בקשה לפשיטת רגל - 17 אלף עובדים על סף פיטורים 2017-06-30 [כלכליסט]

נמל אשדוד: עובדי התפעול יפרקו את קרונות הרכבת 2017-03-31 [כלכליסט]

Quebec הפורום החברתי העולמי: ממשלת קנדה מנעה כניסתם של מאות פעילים 2016-08-12 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

Newfoundland and Labrador קנדה: הוכרזה הזוכה בפרס 'תרמית ההפרטה' לשנת 2015 2016-07-22 [דבר ראשון]

Quebec לראשונה הפורום החברתי העולמי יתכנס בעיר צפון-אמריקאית: מונטריאול שבקנדה 2016-07-15 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מותה של ההוגה המרקסיסטית אלן מייקסנס ווד: מאבק עיקש בקפיטליזם 2016-01-26 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

ההחלטה על העברת תחזוקת חלק מציוד הרכבת לידי חברה חיצונית אינה מוצלחת, ובשנה הראשונה להפעלת מיקור החוץ גדל מספר התקלות בשיעור ניכר 2015-10-29 [YNET]