logo
Strona startowa każdego związkowca
Poland         

Act NOW!

Tematy wiodące w tym tygodniu -

Konflikt wynikający z zamrożenia płac w budżteówce 2017-06-07 [Portal Samorządowy]

Zwolnienia w Muzeum Techniki 2017-01-14 [Portal Samorządowy]

Nauczyciele będą strajkować 2017-03-07 [Portal Samorządowy]

Stopa bezrobocia w poszczególnych częściach kraju 2017-09-11 [Portal Samorządowy]

Związkowcy krytykują traktowanie nauczycieli przez ministerstwo 2017-11-07 [Portal Samorządowy]

Aktualia dotyczące zmian w Karcie Nauczyciela 2017-10-04 [Portal Samorządowy]

Aktualia w s. dodatku wyrównawczego dla nauczycieli 2016-12-30 [Portal Samorządowy]

Strajk pracowników niepublicznej szkoły 2017-06-27 [Portal Samorządowy]

Nauczyciele nie chcą uzależnienia awansu od oceny ich moralności 2017-10-17 [Portal Samorządowy]

Aktualia protestu przeciw reformie oświaty 2017-03-24 [Portal Samorządowy]

Łódź pomoże zwalnianym nauczycielom 2017-08-21 [Portal Samorządowy]

Ferie świąteczne są tylko dla młodzieży 2017-12-22 [Portal Samorządowy]

Opinia dotycząca nauczycielskich podwyżek 2017-01-30 [Portal Samorządowy]

Opinia ministerstwa w s. podwyżek dla nauczycieli 2017-12-21 [Portal Samorządowy]

Aktualia przepisów dotyczących pracy nauczycieli 2017-11-10 [Portal Samorządowy]

500 zł dodatku dla wyróżniających się nauczycieli 2017-11-29 [Portal Samorządowy]

Kolejna opinia dotycząca zwolnień nauczycieli 2017-08-24 [Portal Samorządowy]

Dane ministerstwa o zarobkach nauczycieli 2017-12-04 [Portal Samorządowy]

Aktualia protestu przeciw zmianom w edukacji 2017-03-10 [Portal Samorządowy]

Pozbawieni pracy po likwidacji gimnazjów 2017-10-16 [Portal Samorządowy]

Kolejna opinia dotycząca zwolnień nauczycieli po reformie 2017-06-20 [Portal Samorządowy]

Edukacja ułatwiająca własną działalność gospodarczą 2017-12-06 [Portal Samorządowy]

Kierowcy autobusów protestują 2016-12-20 [Portal Samorządowy]

Wyjaśnienia ministerstwa w s. przyszłości szpitali 2017-02-16 [Portal Samorządowy]

Stanowisko ministra w s. podwyżek dla służby zdrowia 2017-02-17 [Portal Samorządowy]

Wpływ programu 500+ na rynek pracy kobiet 2017-03-08 [Portal Samorządowy]

Kolejna opinia o skutkach wypłacania zasiłku zwanego 500+ 2017-09-26 [Portal Samorządowy]

Dane statystyczne o osobach w wieku emerytalnym 2017-02-08 [Portal Samorządowy]

Przewidywane zmiany zasad przyznawania świadczeń z programu 500 plus 2017-02-27 [Portal Samorządowy]

Nowe zasady przyznawania świadczeń rodzinnych 2017-08-02 [Portal Samorządowy]

Aktualia w s. podwyżek dla nauczycieli 2017-04-28 [Portal Samorządowy]

Dodatki pozapłacowe stosowane przez firmy 2018-01-02 [Portal Samorządowy]

Aktualia ograniczania bezrobocia 2017-07-11 [Portal Samorządowy]

Bezrobocie wśród kobiet mniejsze niż wśród mężczyzn 2017-10-12 [Portal Samorządowy]

Opinie o pracy urzędników 2017-12-20 [Portal Samorządowy]

Nauczyciele dostaną podwyżki 2017-03-28 [Portal Samorządowy]

Zapowiedzi w s. emerytur i rent 2017-02-20 [Portal Samorządowy]

Opinia o płacach nauczycieli 2018-01-05 [Portal Samorządowy]

Aktualia w s. podwyżek dla nauczycieli 2017-06-14 [Portal Samorządowy]

Aktualia dotyczące etatów nauczycielskich po reformie 2017-10-20 [Portal Samorządowy]

Grozi brak urzędników 2017-03-06 [Portal Samorządowy]

Aktualia sporu w Operze Bałtyckiej 2017-12-11 [Portal Samorządowy]

Praca i zarobki kolejarzy 2017-11-27 [Portal Samorządowy]

Dodatkowe zatrudnienie nauczyciela tylko za zgodą dyrektora 2017-04-28 [Portal Samorządowy]

Kolejne zmiany w emeryturach 2017-06-05 [Portal Samorządowy]

Ograniczenia płac w szmorządzie 2017-06-08 [Portal Samorządowy]

Kształcenie ustawiczne w świętokrzyskich urzędach pracy 2017-01-06 [Portal Samorządowy]

Taksówkarze protestują z powodu tanich przewoźników 2017-06-05 [Portal Samorządowy]

Promocja dobrych praktyk stosowanych przez pracodawców względem pracowników 2017-08-23 [Portal Samorządowy]

Więźniowie będą pracować za darmo 2016-12-15 [Portal Samorządowy]

Widomości bieżące