logo
Där fackmedlemmar börjar sin dag på nätet.
Global         

Act NOW!

Fackliga nyheter -

TCO inför Världsfackets krismöte: Stäng av Visentini 2022-12-21 [TCO]

Världsfackets ledare gripen i Bryssel 2022-12-09 [Arbetsvardlen]

Blir ILO:s nästa generaldirektör en kvinna? 2022-03-10 [Arbeidsliv i Norden]

Ökning av dödligt våld mot försvarare av mark- och miljörättigheter 2018-07-31 [IUL]

Snabbmatsarbetare står upp för sina rättigheter världen över 2018-10-10 [IUL]

FN:s råd för mänskliga rättigheter antar en deklaration om bönders och lantarbetares rättigheter. Nu går kampen vidare till generalförsamlingen 2018-10-30 [UIL]

Globalt avtal med Unilever om rättigheter och erkännande 2018-11-08 [IUL]

Internationell delegation till Storbritannien bygger stöd för Coca-Cola-kampanjen Zero Rights Primära flikar 2019-01-17 [IUL]

Beteendebaserade säkerhetsprogram underminerar arbetsmiljö och solidaritet 2019-01-21 [IUL]

IUL:s och Meliás avtal om förebyggande av sexuella trakasserier på arbetsplatsen – det första i den globala hotellsektorn 2019-01-25 [IUL]

Vi kämpar för jämställdhet! För en internationell konvention mot våld mot kvinnor på arbetsplatsen 2019-03-06 [IUL]

JustTourism: en facklig webbportal i hotellsektorn som främjar rättvisa hotell 2019-04-18 [IUL]

Fackliga redskap för att agera mot våld och trakasserier på arbetsplatsen 2019-11-27 [IUL]

Hotellstädare världen över står upp för sina rättigheter 2019-11-27 [IUL]

Global solidaritet med rättighetsaktivister i Filippinerna på Internationella dagen för mänskliga rättigheter 2019-12-12 [IUL]

Coca-Colas angrepp på fackföreningar i Filippinerna uppmanar till våld mot arbetare 2019-12-20 [IUL]

Coronaviruset: lärdomar från en pandemi 2020-03-16 [IUL]

Internationella minnesdagen för arbetslivets offer 2020: facket kräver att covid-19 erkänns som yrkessjukdom 28.04.20 News 2020-05-06 [IUL]

Första maj är vår dag, även under coronakrisen 2020-05-06 [IUL]

IUL uppmanar G20-ländernas turistministrar att omedelbart vidta åtgärder för att skydda arbetstagare i coronakrisen 2020-05-06 [IUL]

Internationell facklig koalition kräver att McDonald's bekämpar sexuella trakasserier på sina restauranger 2020-05-21 [IUL]

Konvention 190 och rekommendation 206: verktyg som förändrar arbetslivet 2020-06-29 [IUL]

IUL och Danone ska förhandla om nytt avtal för att skydda jobben mot negativa konsekvenser av coronapandemin 2020-08-05 [IUL]

En ILO-konventions födelse 2019-05-28 [Arbetet Global]

Han tvingades fly Algeriet: ”Oberoende fack kämpar för sin överlevnad” 2022-03-03 [Arbetet]

Internationella kvinnodagen 2021: Detta virus kommer inte att undergräva vår kamp! 2021-03-08 [IUL]

Låt oss prata om allt som har med blod att göra: Menstruation är en arbetsplats- och fackföreningsfråga 2022-06-01 [UITA]

Första maj: Våra strider bygger vår framtid 2022-05-01 [IUL]

Unionens löneoffensiv mot den skyhöga inflationen 2022-07-17 [IUL]

Global Rights Index: Belarus och Myanmar på svart lista 2021-06-30 [LO-TCO]

Vi bygger upp facket: unga arbetstagares styrka 2019-01-11 [IUL]

AMR, superbakterier och arbetsplatsen 2018-07-29 [IUL]

Aktuella nyheter