logo
פעילים באיגודים מקצועים מתחילים כאן את יומם ברשת.
Algeria         

Act NOW!

חדשות תנועת העבודה מכל העולם -

האיגודים באלג'יריה נאבקים כדי להבטיח שהעובדים ולא הקצינים יקבעו את עתידה 2019-05-25 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

המחאה העממית וההמונית באלג'יריה: תנועת רפורמה רדיקלית 2019-06-22 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

יום שני לשביתה כללית באלג'יריה; שופטים ומשפטנים דורשים התפטרותו של בוטפליקה 2019-03-22 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נאבקים למען דמוקרטיה וצדק  ActNOW!  2021-02-12 [דבר]

Current news