Act NOW!

Archived news

עובדים פיליפינים למסעדות: כך מנסים לפתור את המשבר 2019-01-11 [וואלה]

מחר ייחתם הסכם שיסדיר את העסקתם של עובדים פיליפינים במלונות בישראל 2018-12-16 [דה מרקר]

המתווכים החמדנים דוחפים לגירוש הפליטים 2018-02-10 [הארץ]

אלפי פיליפינים ופלסטינאים יגויסו לענף המלונאות 2018-01-13 [דה מרקר]

650 עובדי המכירות והתפעול בקוקה קולה התאגדו בהסתדרות והקימו ועד 2017-07-22 [המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

נשיא הפיליפינים: אשליך ממסוק פקידי ממשל מושחתים 2016-12-30 [כיכר השבת]

ממשלת הפיליפינים תקים בנק ייעודי לאזרחיה שעובדים בנכר 2016-12-23 [כלכליסט]

הכנסת דחתה את הצעת המדינה לגלגל על עובדים זרים את עלות ביטוחם הרפואי 2015-12-11 [הארץ]

תוכשר שהות 3,300 עובדי סיעוד זרים אף שעברו 5 שנים מאז הגעתם 2015-11-29 [וואלה]

חופש לעובד הזר? הנכים הסיעודיים במלכוד 2015-11-18 [הארץ]

פקחי ההגירה לא הציגו צו - והאישום על העסקת עובדת זרה בוטל 2015-04-30 [גלובס]

עבדים הם: הסבל של מהגרי העבודה החוקיים 2015-04-05 [NRG]

עשרות עובדים זרים לא מקבלים תנאים בסיסיים כמזון או מים 2014-07-18 [הארץ]

האמירה של בג'ץ, שדורשת הסדר בריאות שוויוני ולא מפלה שיחול גם על מהגרי עבודה ותיקים, מהדהדת לאור הגדילה במנגנוני המימון הפרטי במערכת 2014-06-24 [דה מרקר]

העליון: להחיל את חוק ביטוח בריאות על עובדי סיעוד זרים 2014-06-23 [גלובס]

ההסתדרות קיימה כנס למהגרי עבודה מהפיליפינים 2014-05-28 [אתר המפלגה הקומוניסטית הישראלית]

מהגרי עבודה מהפיליפינים בכנס זכויות בתעסוקה 2014-05-27 [ההסתדרות]

שקופות: עובדות זרות במקצוע הסיעוד 2014-04-18 [YNET]