Act NOW!

Arkiverte nyheter

Arbeidsgiver kan ikke lese din e-post 2017-09-19 [LO]

Økende lønnssprik i EU 2017-09-17 [abc nyheter]

Direktivforslag om arbeidstakerrettigheter til sjøs 2017-09-14 [LO]

Ansatte vant over Ryanair i EU-domstolen 2017-09-14 [Fri fagbevegelse/NTB]

Svensk ja til sosial søyle 2017-06-16 [LO]

Forsøk på å begrense streikeretten i luftfart 2017-06-15 [LO]

Nytt direktiv om arbeidskontrakt? 2017-06-12 [LO]

Ryanair: Jobben er der det jobbes 2017-06-01 [LO]

Kamp om presidentvervet for Europas transportarbeidere 2017-05-23 [Fri fagbevegelse]

Østeuropeiske lastebilselskaper henter nå sjåfører i Filippinene 2017-05-21 [abc nyheter]

Norge er absolutt lønnsledende 2017-05-09 [LO]

Norge kan bli pålagt å melde fra om lov og forskriftsendringer til Esa 2017-05-09 [Klassekampen]

Får EU en sosial søyle? 2017-04-24 [LO]

Bekymret over at EU vil tvinge frem minstelønn 2017-04-19 [LO]

Strammere regler for utsendte arbeidstakere 2017-04-06 [LO]

Fagbevegelsen fornøyd med utfallet av Roma-møtet 2017-03-27 [LO]

Hver tiende arbeider trenger sosialhjelp 2017-03-23 [Fri fagbevegelse]

SAS-utflagging til Irland kan bli het potet i tarifforhandlingene 2017-03-17 [Dagbladet]

LO tviler på tjenestekort 2017-03-16 [LO]

LO og EU-energi: Vil vite konsekvensene for Norge 2017-03-16 [LO]

EU-parlamentet stemte ned krav om totalforbud mot oljeboring i Arktis 2017-03-16 [NRK Finnmark]

Ikea-sjåfører bor i lastebilene og får luselønn 2017-03-15 [dn.no]

Bedrifter kan forby ansatte å bruke religiøse hodeplagg 2017-03-14 [Fri fagbevegelse/NTB]

Nordiske fagforeninger mot EU-utspill mot boring i Arktis 2017-03-07 [LO]

550 Norwegian-piloter protesterer mot selskapet 2017-02-24 [Luftfart.Media]

Frykter flagg-shopping til sjøs 2017-02-23 [Dagsavisen]

Grov utnyttelse av arbeidere fra den tredje verden under plattformfjerning 2017-02-06 [Byggeindustrien]

SAS oppretter baser i Spania og London 2017-02-01 [Harstad tidende]

Minstelønn også for sjåfører 2017-01-30 [LO]

Ikke glad for at innføres elektronisk tjenestekort i EU 2017-01-19 [LO]

SAS vurderer å flagge ut fly til Irland 2017-01-17 [NRK]

Økt sosial dumping i luftfarten 2017-01-17 [Fri fagbevegelse/NTB]

Lengre ledighetstrygdsperiode, uendret barnetrygd 2016-12-15 [LO]

Stor bekymring for høyreekstremisme og negativ nasjonalisme 2016-12-15 [Unio]

Nordisk fagbevegelse sier nei til nasjonal minstelønn 2016-12-14 [Fri fagbevegelse]

Piloter vil kjempe mot SAS-flytting 2016-12-14 [E24/NTB]

SAS tar en Kjos 2016-12-13 [E24]

Utstasjonering rører på seg 2016-12-12 [LO]

Europeisk arbeidsliv får strykkarakter i ny undersøkelse 2016-12-12 [Fri fagbevegelse]

Oljeselskap med 1,6 milliarder i overskudd nedbemanner 2016-11-25 [Stavanger Aftenblad]

Internasjonal fagbevegelse presser på i verftssaken 2016-11-23 [Fri fagbevegelse]

Utsendingsdirektivet lar vente på seg 2016-11-17 [LO]

Nordiske politifagforenigner advarer mot politikrise 2016-11-13 [Agder/NTB]

ESA skyter på nytt mot Norge 2016-10-27 [LO]

Intens kamp om nytt utsendingsdirektiv 2016-10-17 [LO]

Nå skal utsendingsdirektivet også håndheves 2016-10-17 [LO]

Ingen forhandlinger om balanse jobb og familieliv 2016-10-13 [LO]

Åpent om Norge godtar EUs nye helikopterregler 2016-09-22 [dn.no/NTB]

Lite håp om et bedre utstasjoneringsdirektiv 2016-09-15 [LO]

[More News]